Skip to content

520 miljoner för regeringens utredningar - Mona Sahlins expertgrupp en av de dyraste

Statsminister Stefan Löfven och regeringens fd samordnare mot våldsbejakande extremism Mona Sahlin. Foto: Pontus Lundahl/TT och Henrik Montgomery/TT

Kostnaderna för det svenska kommittéväsendet - till exempel regeringens utredare - ökade förra året till cirka 520 miljoner kronor. Mona Sahlins sam-ordningsuppdrag mot våldsbejakande extremism var den fjärde dyraste arbetsgruppen inom rege-ringskansliet med kostnader på drygt 9,5 miljoner kronor.

 

Utgifterna för det svenska så kallade kommittéväsendet har ökat stadigt de senaste fem åren - från cirka 460 miljoner till cirka 520 miljoner kronor. Antalet utredningar och expertgrupper har under samma period ökat från 214 till 235 stycken.

Fyra departement ligger i topp när det gäller kostnader för utredningar, kommittéer, samordnare och expertgrupper. Det visar regeringens redogörelse i den årliga kommittéberättelsen.

Biståndsanalys dyrast
Den allra dyraste arbetsgruppen inom regeringskansliet 2015 var Expertgruppen för biståndsanalys/EBA som ligger under Utrikesdepartementet. Deras kostnader uppgick till drygt 14,6 miljoner.

Detta är också UD:s dyraste projekt med en grupp på nio personer som hittills har kostat skattebetalarna drygt 27 miljoner kronor. 

Expertgruppen träffas med ”jämna mellanrum för att diskutera och uppdra studier kring biståndet”. Gruppen arbetar med att ”utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd”.

Det dagliga arbetet sköts av ett kansli med sex personer. Sedan gruppen inrättades 2013 har den levererat tio rapporter som huvudsakligen har gjorts av externa experter.

Unescoråd för drygt 10 miljoner
På andra plats kommer Utbildningsdepartementet med kommittén Svenska Unescorådet vars kostnader förra året uppgick till drygt 10,1 miljoner och som består av fem medarbetar som håller till i departementets egna lokaler. 

Själva rådet består av tolv ledamöter som ”följer Unescos arbete och utarbetar bland annat underlag för svenska synpunkter” på till exempel program- och budgetförslag. Rådet är Utbildningsdepartementets dyraste arbetsgrupp och har hittills totalt kostat drygt 36 miljoner kronor.

Näringsdepartementets utredning ”Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna”, som startade 2014, kommer på tredje plats och har under 2015 kostat drygt 10 miljoner kronor.

Den dyraste arbetsgruppen på departementet har dock varit E-delegationen som fram till 2014 hade kostat totalt 63,3 miljoner kronor.

Sahlins uppdrag - 9,5 miljoner
Mona Sahlins samordningsuppdrag mot våldsbejakande extremism, som är en så kallad genomförandekommitté, kommer på fjärde plats inom regeringskansliet när det gäller kostnader och på första plats inom Kulturdepartementet med sina drygt 9,5 miljoner kronor.

Gruppen har arbetat sedan 2014 och har ett kansli med för närvarande nio personer där bara lönekostnaderna år 2015 uppgick till drygt 6,8 miljoner kronor. Mona Sahlin lämnade sitt uppdrag som chef och ansvarig i början av maj.

Enligt den egna hemsidan har gruppen sedan starten levererat en rapport på 13 sidor om en enkät till Sveriges kommuner samt ett fem sidor långt PM med tolv rekommendationer ”vid upprättandet av en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism”.

Dessutom har Mona Sahlin och hennes expertgrupp deltagit vid ett stort antal seminarier och möten och arrangerat utbildningingar vid 258 kommuner, enligt Mona Sahlins efterträdare Daniel Norlander.

Den 4 juli ska kommittén redovisa sin nationella strategi mot våldsbejakande extremism och i sommar redovisas också de forskningsprojekt som kommittén har initierat vid Institutet för framtidsstudier och Uppsala universitet.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt