Skip to content

Skapade piratnätverk för TV-tittare - döms att betala 18 miljoner i skadestånd

Foto: Ingvar Karmhed/TT

Från början var det tänkt att vänner skulle kunna se TV gratis. Men piratverksamheten växte och till slut var det hundratals människor som för 100 kronor i månaden kunde se gratis TV hos Com Hem, Canal Digital och Viasat via olaglig så kallad "card sharing". Den 45-årige mannen har nu dömts att betala 18 miljoner kronor i skadestånd till TV-bolagen.

 

Den 45-årige mannen dömdes i Göteborgs tingsrätt till tio månaders fängelse för sin inblandning i ett omfattande piratnätverk där TV-sändningar från Com Hem, Canal Digital och Viasat hade delats online via så kallad "card sharing" mellan åren 2012 och 2014.

Nätverket uppdagades genom ett anonymt tips till TV-bolagens samarbetsorganisation mot piratkopiering och streaming, Nordic Content Protection, som inledde en undersökning. Det visade sig då att TV-sändningarna med hjälp av en programvara för "card sharing" delades på en lösenordsskyddad server dit flera hundra aktiva klienter var uppkopplade.

45-åringen kunde knytas till nätverksdomänerna med hjälp av internetleverantörsuppgifter och husrannsakansfynd.

100 kronor i månaden för inlogg
Han medgav i tingsrätten att han hade legat bakom nätverket som från början hade varit begränsat till vänner men som sedan växt med tiden. För 100 kronor i månaden kunde man få inloggningsuppgifter till servern.

Verksamheten växte sig dock för stor. Det blev tekniska problem som gjorde att 45-åringen ”aldrig fick vara ifred” för missnöjda användare. Han hävdade dessutom på att han aldrig hade ”gjort någon vinst på verksamheten på grund av utgifterna för dator, TV-abonnemang och internetuppkoppling. Kontoutdrag visade dock användarbetalningar i hundratusenkronorsklassen och tingsrätten ansåg att verksamheten hade skett "yrkesmässigt och med förvärvssyfte".

Eftersom det hade handlat om en illegal intäktskälla kunde 45-åringen inte dömas för bokföringsbrott och han friades även från åtal för penningtvättsbrott. Han dömdes dock för brott mot lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning.

Tingsrätten pekade särskilt på vinstsyftet och de ”moment av förslagenhet” som brottsligheten hade innehållit och dömde 45-åringen till tio månaders fängelse. Han dömdes samtidigt att betala nästan 18 miljoner kronor i skadestånd till de tre TV-distributörerna.

Ska ha full ersättning
Skadeståndet baserade sig på vad piratutbudet skulle ha kostat om användarna hade köpt det från de rättmätiga leverantörerna i stället.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"En grundtanke bakom regleringen i 9 § lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning är att de drabbade tjänsteleverantörerna ska ha rätt till full ersättning för den skada som har uppkommit genom brottet. Vid bestämmande av vad som är full ersättning ska den avgift som skulle ha betalats om tjänsterna hade avtalats med tjänsteleverantören tas som utgångspunkt. Avgörande för frågan om ersättning är att tjänsterna gjorts tillgängliga inte att de faktiskt utnyttjats."

Domen överklagades till Hovrätten för Västra Sverige som nu sänker straffet till villkorlig dom. Skadeståndet har inte överklagats och står därför fast.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt