Skip to content

Migrationsverket släpper igenom barnäktenskap - gifta flickor handläggs med sin vuxna make

Barnbrud i Afghanistan. Foto: Farzana Wahidy/TT

Barnäktenskap passerar Migrationsverket utan åtgärd eftersom handläggarna i många fall inte vet vad de ska göra - och inte följer de rutiner som finns. Det visar den nya rapporten ”Är du gift?”.

 

Det är Migrationsverket själv som har gjort en granskning av hur deras handläggare hanterar barnäktenskap. 

Rapporten visar att handläggarna inte sköter ansökningssamtalen som de ska när de möter barn som uppger att de är gifta och att de saknar både stöd och utbildning för att veta vad de ska göra.

Utredningsskyldighet
I rapporten lyfter man till exempel fram fall där handläggarna inte ställt några frågor alls om äktenskapet som sådant - trots att besluten har handlat gifta flickor som är 16-17 år gamla.

Migrationsverket skriver i rapporten:

"Migrationsverket har en utredningsskyldighet och frågor om äktenskapet borde ställas oavsett om ett gift barn själv tar upp detta som en grund för sitt behov av skydd eller inte."

Görs inte orosanmälningar
Det konstateras också att det saknas en helhetssyn och att det saknas analyser av vad som är barnets bästa. Rutiner följs inte och det görs inte orosanmälningar till socialtjänsten eller anmälningar om brottsmisstankar till polisen i den omfattning som man borde.

Cecilia Borin, chef för kvalitetsavdelningen på Migrationsverket, säger att verket är ”den första svenska myndighet som ett barn som söker skydd möter. Det är därför viktigt att vi gör rätt från början i vår handläggning”. 

Gifta barn handläggs med maken
Rapporten har identifierat 132 gifta barn i mottagningssystemet - 129 flickor och 3 pojkar. Men det konstateras också att det förmodligen finns fler asylsökande gifta barn i Sverige än de som har identifierats.

Nästan alla de gifta flickorna har sitt ursprung i Afghanistan, Irak och Syrien där det enligt rapporten är vanligt med tvångs- och tidiga äktenskap.

Rapporten visar också att i nästan hälften av de identifierade fallen handläggs den gifta flickans ärende tillsammans med den vuxne makens ärende.

Utbildning och stöd behövs
Handläggningen utgår enligt Migrationsverket ifrån mannen ”som norm” vilket beskrivs som ”problematiskt” eftersom alla som söker skydd har rätt till en individuell prövning.

Rapporten efterlyser en särskild standard för handläggning av barn som är gifta och utbildning och stöd till handläggarna.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt