Skip to content

Krav på drogtest för att få träffa omhändertagen son brott mot grundlagen

Foto: Lefteris Pitarakis/TT

Det strider mot grundlagen att kräva att föräldrar ska genomgå drogtest som ett villkor för att få träffa sitt omhändertagna barn. Det konstaterar Justitieombudsmannen som därmed riktar kritik mot en socialnämnd.

 

Det var socialnämnden i Bollnäs kommun som fattade beslut i ett barnavårdsärende om umgängesbegränsning enligt LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Som ett särskilt villkor för att föräldrarna skulle få umgänge med sin son krävdes att de skulle lämna drogtest i samband med umgängestillfället.

Pappan ansåg att detta var fel och vände sig till JO.

JO konstaterar nu att det inte är vilken form av test som avses. JO utgår dock från att det innefattar ett sådant ingrepp som omfattas av grundlagens skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Beslutet kan enligt JO inte betraktas som något annat än ett beslut som innebär tvång för den enskilde att underkasta sig ett kroppsligt ingrepp som en förutsättning för att ett umgänge med barnet ska komma till stånd.

Ett sådant beslut kan endast fattas om åtgärden har stöd i lag. Enligt JO finns det varken i LVU eller annan lagstiftning någon bestämmelse som ger socialnämnden rätt att i ett fall som detta kräva ett drogtest. JO anser därför att beslutet saknar laglig grund och kritiserar nämnden för detta.

JO skriver vidare i sitt beslut att detta inte innebär att ett barn som vårdas med stöd av LVU ska behöva vistas i missbruksmiljöer eller umgås med föräldrar eller andra anhöriga som är påverkade. Uppkommer det misstankar om att en förälder eller anhörig är påverkad i samband med ett beslutat umgänge har den som ska lämna över barnet till umgänget eller den som övervakar umgänget ett ansvar och en skyldighet att omedelbart avbryta umgänget.

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt