Skip to content

Ingen förhörde 14-årig prostituerad flicka - "torsk" frias från våldtäkt mot barn

Foto: Claudio Bresciani/TT

Enligt åklagaren har den 14-åriga prostituerade flickan inte kunnat förhöras varken under för-undersökningen eller rättegången på grund av psykiska problem. Detta är en brist i bevisningen anser hovrätten som friar den 41-årige mannen från åtalet om våldtäkt mot barn. Han döms i stället för köp av sexuell handling av barn.

 

Den 41-årige mannen åtalades vid Stockholms tingsrätt för i första hand våldtäkt mot barn och i andra hand för köp av sexuell handling av barn.

Enligt åtalet hade 41-åringen haft både oralt och vaginalt samlag med den 14-åriga flickan i en lägenhet i centrala Stockholm. Mannen kunde gripas i efterhand i samband med att polisen bedrev IT-spaning mot sexhandeln.

41-åringen nekar till våldtäkt av barn men erkänner att han har köpt sex av flickan. Han hävdar dock att han inte har haft "skälig anledning" att tro att hon var under 15 år. 

Betalade 1 500 kronor för sex med flickan
När 41-åringens mobiltelefon undersöktes hittades dock SMS mellan honom och en annan man. I SMS:et diskuterade de båda männen en "14-årig ”tjej"” och vad hon brukade "ställa upp på"”.

Flickan har därefter - på uppmaning av den andre mannen - kontaktat 41-åringen och bestämt träff för att ha sex med honom mot att han betalade 1 500 kronor.

41-åringen hävdar själv att han uppfattade det som att "14-åringen" tyckte om "age play" och rollspel. Han trodde därför att hon spelade "en karaktär" och frågade inte om hennes ålder. När han träffade henne såg hon ut som om hon var minst 16 år, enligt mannen.

En polis som senare träffade flickan vittnade i tingsrätten om att hon enligt hans mening "osminkad" hade ett utseende som snarare talade för att hon var yngre än 14 år. Enligt polisen hade hon "en begränsad pubertetsutveckling och var en av de yngsta tjejerna" han stött på i sitt arbete vid prostitutionsgruppen. 

Inga bilder eller filmer på flickan
Flickan själv har dock inte förhörts - vare sig under förundersökningen eller i rättegången. Enligt åklagaren beror detta på att hon mår psykiskt dåligt.

Tingsrätten konstaterade därmed att det inte finns något bandat förhör med flickan och att åklagaren inte heller i övrigt har åberopat några bilder eller filmer som skulle kunna ge tingsrätten en uppfattning av flickans ålder och utseende.

Tingsrätten skrev:

"Detta är självklart en svaghet i åklagarens bevisning. Även om det genom utredningen är sannolikt kan mot X (den tilltalades) förnekande inte anses ställt utom rimligt tvivel att han haft skälig anledning anta att F (flickan) vid gärningstillfället var under 15 år."

Mannen dömdes därför enligt sitt eget erkännande för köp av sexuell handling av barn till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. 

Grundregel att människor ska förhöras
Åklagaren överklagade till Svea hovrätt som nu instämmer i tingsrättens bedömning.

Hovrätten skriver:

"Åklagaren har på uttrycklig fråga från rätten förklarat att målsäganden p.g.a. psykiska problem inte kunnat höras, vare sig i förundersökningen eller vid huvudförhandlingen i tingsrätten."

Hovrätten konstaterar att grundregeln är att personer som kan bidra med bevisning i ett brottmål ska förhöras personligen och att den tilltalade eller hans försvarare normalt har rätt att ställa frågor till personen.

Två nämndemän skiljaktiga
Den brist som finns på denna punkt ska enligt hovrätten återspeglas i domstolens värdering av bevisningen som helhet.

Vid en sammantagen bedömning anser hovrätten därför att det inte är bevisat att 41-åringen har haft skälig anledning att anta att flickan var under 15 år. Precis som tingsrätten anser hovrätten därmed att mannen ska dömas i enlighet med sitt erkännande - alltså "bara" för köp av sexuell handling av barn.

Två nämndemän är skiljaktiga och anser inte att bristen på förhör med flickan ska få genomslag på bevisvärderingen som helhet. Nämndemännen anser istället att det är bevisat att 41-åringen har haft skälig anledning att anta att flickan var under 15 år och att han därför ska dömas för våldtäkt mot barn.

 

  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt