Skip to content

Hotfull situation gjorde kvinna passiv - men oenig hovrätt friar från våldtäkt

Foto: Henrik Montgomery/TT

Kvinnan berättade att mannen tjatat sig till oralsex och sedan tvingat henne till samlag - enligt man-nens version hade allt varit frivilligt. Hovrätten anser att mycket talar för att kvinnan inte vågade annat än att hålla sig passiv men att det inte med säkerhet går att säga att hon har blivit tvingad. Mannen frias därför.


Händelsen utspelade sig hösten 2014 vid en fest utanför Stockholm. Mannen som idag är 20 år åtalades vid Södertörns tingsrätt för att med våld ha tvingat kvinnan till samlag bakom en container utanför festlokalen. Han ska även ha tvingat kvinnan att ge honom oralsex.

20-åringen har förnekat att han har använt sig av våld och menar att det var fråga om ett frivilligt samlag. Enligt kvinnan hade 20-åringen ”låst” hennes armar i ett grepp och därefter haft samlag med henne bakifrån, stående mot containern.

"Tjatade sig till oralsex"
Kort efter samlaget skickade kvinnan ett SMS till sin väninna där hon bland annat skrev att hon ”sa nej flera gånger” men att hon inte hade blivit våldtagen.

Tingsrätten konstaterade att meddelandet lämnade en del tvivel kring hur hon faktiskt uppfattade samlaget. Utifrån kvinnans berättelse framstod det enligt tingsrätten närmast som att 20-åringen hade ”tjatat till sig att hon skulle suga av honom”.

Tingsrätten hade också svårt att förstå hur det samlag som skedde bakifrån mellan kvinnan och den betydligt längre 20-åringen rent fysiskt skulle ha gått till, om det inte hade skett frivilligt på det sätt som 20-åringen hade berättat.

Enligt mannen hade kvinnan lutat sig mot containern och medan han hållit om hennes höfter. Tingsrätten slog därför fast att mannen skulle frias.

Lika trovärdiga
Svea hovrätt
konstaterar nu att det inte går att säga att någon av kvinnans eller mannens berättelser skulle vara mer eller mindre trovärdig än den andra. Hovrätten anser därför i och för sig inte kvinnans version av samlaget skulle vara ologiskt.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten därför inte att hennes version kan sägas innehålla några svårförklarliga moment som skulle minska bevisvärdet.

Passiv av hotfull situation
Domstolen pekar på att det finns mycket som talar för att kvinnan har upplevt händelserna som mycket obehagliga och att hon till följd av att hon upplevt situationen som hotfull inte vågade annat än att hålla sig passiv.

Enligt hovrätten går det dock inte med säkerhet att säga att kvinnans starka reaktioner måste vara en konsekvens av att hon verkligen tvingades till sex med våld.

Rättsintyget visar inte på några allvarligare skador, vilket i och för sig stämmer överens med det lindriga våld kvinnan har beskrivit. Varken skadorna eller övrig bevisning gör att det går att dra någon säker slutsats i frågan om det förekommit något sådant fysiskt tvång som kvinnan har berättat om.

Mannen frias
Hovrätten konstaterar därmed att stödbevisningen är för svag och slår därför fast tingsrättens friande dom. En nämndeman anser dock att stödbevisningen är tillräcklig för att fälla 20-åringen.

 


  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt
  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt