Skip to content

Förtal när rådman kallades "pedofil" - men hovrätten sänker böterna till en fjärdedel

Foto: DJ

När pappan förlorade umgängesrätten med sitt barn skrev han i vrede på Facebook att den rådman som hade fattat beslutet skulle vara pedofil. Pappan åtalades och fälldes för förtal av tingsrätten. Hovrätten ändrar nu straffet så att pappan endast ska betala en fjärdedel av de böter som tingsrätten dömde ut.

 

Rådmannen vid Luleå tingsrätt fattade ett interimistiskt beslut som innebar att en pappa förlorade umgängesrätten med sina barn. Rådmannen fick senare redan på att pappan hade skrivit saker om honom på Facebook - och bland annat påstått att han var pedofil.

Åtal för preskriberad gärning
Pappan polisanmäldes via tingsrätten och åtalades senare vid Haparanda tingsrätt. Enligt den smädade rådmannen "kan man knappast bli beskylld för någonting värre" och han begärde därför 20 000 kronor i skadestånd för kränkning.

Pappan, å sin sida, erkänner att det i och för dig är möjligt att han skrivit att rådmannen är pedofil. Han anser dock att uttalandet inte skulle vara förtal eftersom han anser att rådmannen "medvetet har gjort övergrepp på barnen" genom sitt beslut i tvisten.

Enligt åtalet skulle brotten ha begåtts den 2 och 24 maj 2013. Tingsrätten konstaterade att pappan fick del av åtalet den 12 maj 2015, vilket innebar att gärningen den 2 maj var preskriberad.

När det gällde pappans skriverier den 24 maj var det däremot enligt domstolen bevisat att pappan hade utpekat rådmannen som pedofil i en Facebookgrupp. han dömdes därför för förtal till 100 dagsböter á 200 kronor och 10 000 kronor i skadestånd till rådmannen.

Sänker böterna till en fjärdedel
Pappan överklagade domen till Hovrätten för Övre Norrland, som meddelat prövningstillstånd endast när det gällde dagsbotens storlek. Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom på den punkten och skriver i sina domskäl:

"Tingsrättens bedömning av dagsbotens storlek grundade sig på inkomstuppgifter avseende taxeringsåret 2013. I hovrätten har det framkommit att X (den tilltalades) nuvarande ekonomiska förhållanden är sådana att dagsbotens storlek ska sättas ned till 50 kr."

Domen ändras därför så att bötesbeloppet blir en fjärdedel av det som utdömdes i tingsrätten.

  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt