Skip to content

Boende i innerstaden får tåla störande ljusskyltar - förlorar mot hotell

Bilden föreställer en annan skylt. Foto: Hasse Holmberg/TT

Om man bor i Stockholms innerstad får man finna sig i att bli störd av neon och andra lysande skyl-tar. Det konstaterar samtliga tre instanser som nu har avslagit ett överklagande från boende som har klagat på en lysande skylt på Sankt Eriksgatan i Stockholm.

 

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad beviljade ett bolag bygglov för två skyltar på en fastighet i Stockholms innerstad där det bedrivs hotellverksamhet - Santk Eriksgatan. Beslutet villkorades med att skyltbelysningen skulle vara justerbar.

Beslutet, i den del det gällde en skylt med texten HOTEL, överklagades av tre närboende som bland annat protesterade mot att belysningen var störande för dem.

20 meter från skylten
Länsstyrelsen i Stockholms län konstaterade att klagandena är bosatta på motsatt sida av gatan från skyltanordningen. Gatuområdet mellan hotellet och de boende är drygt 20 meter.

Enligt länsstyrelsen kunde det antas att ljuset från skyltanordningen lyser in i de boendes lägengheter och därmed orsakar ett visst mått av olägenhet. Med hänsyn till att åtgärden vidtas i Stockholms innerstad, där denna typ av störningar får tålas i högre utsträckning än annars, och att lovet har villkorats med att ljuset på skyltanordningen ska vara justerbar ansåg dock länsstyrelsen att olägenheten inte kunde betraktas som "betydande" i den mening som avses i plan- och bygglagen. Överklagandena avslogs därför.

Båda domstolarna instämmer
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt instämde i länsstyrelsens bedömning och avslog överklagandena.

Nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen konstaterar nu att skylten är placerad i en storstads- och innerstadsmiljö och på en gata som frekvent trafikeras. Skylten lyser dygnet runt under årets alla dagar.

Domstolen ifrågasätter inte att de boende upplever olägenhet från skyltbelysningen. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna - särskilt områdets karaktär, avståndet till lägenhetrna och skyltens ljusstyrka -  anser dock även Mark- och miljööverdomstolen att den olägenhet som skylten innebär inte kan anses vara "betydande".

Överklagandet avslås därför.

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt