Skip to content

"Bli inte för upptagen av de formella stegen, lär dig hur makt fungerar" - fem tips till kvinnliga jurister

Margareta Neld är organisationskonsult och arbetar med jämställdhetsfrågor inom näringslivet. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Allt fler kvinnor tar plats på ledande positioner inom näringslivet - men juristbranschen fortsätter att släpa efter. "Om inte ledningen tar det på allvar gör ingen annan det heller", säger Margareta Neld som i många år har arbetat med jämställdhets-frågor inom näringslivet och är grundare av "Women In Progress".

 

Margareta Neld har lång erfarenhet från personalområdet inom både svenska och internationella företag. Hon är ackrediterad lärare i StyrelseAkademien och driver sedan år 2002 eget konsultbolag där hon bland annat arbetar med advoktabyråer.

Juristbranschen, och inte minst de affärsjuridiska advokatbyråerna, är enligt Margareta Neld en av de sektorer som ligger efter när det gäller jämställdhet.

15 procent är kvinnor
På Sveriges största affärsjuridiska advokatbyråer är cirka 15 procent av delägarna kvinnor. Men förutsättningarna för att bli mer jämställda finns - 60 procent av studenterna på juristutbildningarna och de nyanställda på affärsjuridiska advokatbyråer är kvinnor.

Frågan många ställer sig är: Varför händer det ändå inget?

- Jag lägger mycket av ansvaret på ledningen och på styrelsen. Där har advokatbyråerna inte hängt med. Det spelar ingen roll hur mycket du kämpar själv som kvinna, säger Margareta Neld.

Hon anser att det till stor del handlar om medvetenhet, om attityder, om en ömsesidig respekt och om ansvar.

- Om inte ledningen tar det på allvar gör ingen annan i organisationen det heller och kvinnorna lämnar när de inte får någon respons.

De bästa juristerna försvinner
På många byråer finns idag olika initiativ och man försöker komma till rätta med bristen på kvinnliga partners och kvinnliga styrelseledamöter men det går långsamt. Man har svårt att behålla de kvinnliga juristerna som lämnar när barn och familjen tar allt mer tid och de inte längre "kan arbeta 80 timmar" i veckan, enligt Neld.

Enligt henne handlar det i praktiken om att de bästa juristerna ibland försvinner.

Hon anser att det är ren överlevnadsfråga för byråerna att värna om sina kvinnliga medarbetare. Hon pekar också på att det är erkänt svårt för kvinnliga jurister att ta sig vidare till partnerskap. Hon anser att man därför behöver se över dels vad som krävs för att bli partner, dels vad det faktiskt innebär att vara partner.

- Menar man allvar med att man vill ha in fler kvinnor måste man göra det attraktivt även för kvinnor och inte bara för män. Hur kan man till exempel underlätta för kvinnor att kombinera familj och karriär?

Trygga i sin juristroll
Bristen på kvinnliga delägare leder även till färre kvinnor i styrelserummen vilket i sin tur innebär att kvinnliga jurister inte får tillgång till samma karriärmöjligheter som sina manliga kollegor.

- Även om advokatbyråers styrelsearbete ser lite annorlunda ut jämfört med andra bolag är det fortfarande en mycket bra erfarenhet för jurister som vill utvecklas och arbeta i andra styrelser. Kvinnor behöver också få tillgång till den erfarenheten.

Margareta Neld träffar dagligen kvinnor som på olika sätt vill komma vidare i sina yrkeskarriärer där målet är att kanske kunna arbeta som styrelseledamot - en arena där kvinnor är underrepresenterade i nästan alla branscher.

Kvinnliga jurister har enligt henne en stor fördel av att de är så trygga i sin roll och behärskar lag och rätt. De är också mycket bra på att kritiskt granska rapporter och annat material.

- Kvinnliga jurister är ofta utmärkta kandidater till styrelser men de behöver lära sig mer om det praktiska styrelsearbetet och de strategiska frågorna. När de väl har förstått vad det handlar om är det inga problem och de kan tillföra mycket till bolaget och ägarna.

Margareta Nelds karriärstips till kvinnliga jurister:

  • Titta utanför juristskrået och bli inte för upptagen av att plugga eller av att ta de formella stegen. Försök att tidigt ta rollen som chef eller starta eget istället för att bli expert eller rådgivare. På det sättet lär du dig förstå både ledarskap och affärsutveckling. 

  • Om du är på en advokatbyrå kan du fråga om vad som krävs för att bli partner och du kan berätta om vad som skulle få dig att vilja bli partner. Tyvärr vittnar många kvinnliga jurister om att det inte är tydligt vad som krävs och att det som ibland uppges vara väsentligt inte alls är det. 

  • Var medveten, skaffa dig information och se var du själv befinner dig. Ofta räcker det inte med att vara bäst och snabbast, man måste förstå hur makt fungerar och hur det politiska spelet ser ut för att räkna ut hur man ska navigera. 

  • Identifiera de osynliga reglerna, hitta nyckel, genom att prata med andra. Släpp på garden och var inte rädd för att blotta dig. Prata med dina vänner om deras erfarenheter och se om du kan skaffa dig en mentor som kan spelreglerna.

  • Stötta varandra som kvinnor. Alla tjänar på det.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt