Skip to content

Antalet offer för dubbelmord fördubblades - därför sköt mordstatistiken i höjden förra året

Foto: Svenskt Pressfoto/TT

Det dödliga våldet ökar i Sverige. Åtminstone under förra året. I en ny undersökning från Brotts-förebyggande rådet (Brå) konstateras 25 fler fall av dödligt våld år 2015 jämfört med år 2014 - en ökning med 22 procent. Antalet dubbelmord står för hälften av ökningen.

 

Brå:s statistik om dödligt våld för 2015 visar på 112 fall av dödligt våld i Sverige under förra året.

Men Brå:s forskare är försiktiga. Sven Granath, kriminolog och utredare på Brå, säger i en kommentar till Aftonbladet att man "inte ska dra för stora slutsatser" av siffrorna och att det kan vara ”rena tillfälligheter” med ovanligt många dubbelmord tillsammans med en allmän ökning av våldet bland kriminella i storstadsregionerna.

Enligt statistiken fördubblades antalet offer i ärenden som innehöll flera fall av dödligt våld förra året från 10 till 22 offer. Ökningen av sådana fall utgjorde enligt Brå omkring hälften av den totala uppgången förra året. 

Stora variationer över åren
Den senaste tioårsperioden har antalet fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 112 årligen. Från Brå har man under en längre tid konsekvent framhållit att variationer mellan åren inte är ovanligt, att dödligt våld inom kriminella kretsar ökar medan andra typer av dödligt våld minskar - exempelvis alkoholrelaterat våld.

Brå betonar också i likhet med tidigare år att det dödliga våldet faktiskt har minskat sett ur ett längre perspektiv från början av1990-talet.

Men allmänhetens bild har varit en annan. När till exempel Dagens Nyheter berättade om att det dödliga våldet minskar i Sverige, ledde det enligt tidningen till ”starka reaktioner från en del läsare, som tvivlade på siffrorna”.

Fler män än kvinnor dödas
Fördelningen mellan könen ser ut som brukligt med en fjärdedel kvinnor som offer och resten män. Skjutvapen används i cirka en tredjedel av fallen. En majoritet av fallen sker i storstäderna och störst ökning har Västsverige där antalet fall mer än fördubblades under 2015.

Med dödligt våld menas i rapporten mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Nödvärn är undantaget.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt