Skip to content

Religion, juridik och demokrati - rättsvetenskapsmän från Uppsala ger ut ny bok

Foto: Gerald Herbert och Christophe Ena/TT

En ny antologi från Uppsala universitet går till botten med samspelet mellan bland annat religion och juridiken. ”Det finns behov av en mer mång-sidig förståelse för religionens roll i samhället”, anser författarna.

 

”Hur hanterar västerländska, sekulariserade samhällen en alltmer komplex och mångsidig religion?” Det är en av frågorna som den nya antologin – ”Reconsidering Religion, Law, and Democracy”, går till botten med.

Bland författarna finns forskare vid Juridiska institutionen i Uppsala - Victoria Enkvist, doktor i konstitutionell rätt, Mosa Sayed, lektor i internationell rätt och Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt.

Antologin är del av en större, tvärvetenskaplig, satsning vid Uppsala universitet som involverar ett 50-tal forskare. Syftet är att belysa religionens roll i samhället.

Frågan har enligt författarna blivit aktuell eftersom religion - som har stor påverkan på det moderna samhället - mer och mer ses som en allmän angelägenhet snarare än en privat. Frågorna väcker också nya utmaningar och möjligheter för såväl akademisk forskning som samhället i stort.

Antologin handlar just om vad som kan hända när olika religiösa uttryck möter olika delar av samhället.

 

 

 


  • Petter Danckwardt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt