Skip to content

"Otillbörlig påtryckning" när advokat hotade med polisanmälan vid möte om skilsmässa

Foto: Hasse Holmberg/TT

Kvinnans advokat hotade att polisanmäla mannen, som själv är advokat, för grov kvinnofridskränk-ning om han inte gick med på en rad civilrättsliga krav i samband med skilsmässan. Advokatsam-fundets disciplinnämnd slår nu fast att detta hand-lade om "otillbörliga påtryckningar" och tilldelar därför advokaten en erinran.   

 

Mannen, som alltså själv är advokat, och kvinnan var tidigare gifta med varandra och ägde gemensamt en villa. Enligt deras äktenskapsförord ägde advokaten 80 procent av fastigheten och kvinnan resterande 20 procent.

I samband med att paret ansökte om skilsmässa anlitade kvinnan en advokat som skulle företräda henne när det gällde frågor om jämkning av äktenskapsförord, vårdnad av barn och så kallad kvarsittanderätt. I samband med detta hölls bland annat ett möte. 

"Främjande av orätt"
Detta slutade med att den advokat som kvinnan hade anlitat anmäldes till Advokatsamfundets disciplinnämnd av mannen. Anmälan gällde "främjande av orätt och vidtagande av otillbörliga åtgärder".

Enligt anmälan hade kvinnans advokat i samband med ett möte hotat att polisanmäla mannen för att han skulle ha misshandlat och kränkt kvinnan under tio års tid - detta om han inte gick med på att hon skulle få hälften av fastigheten och 50 000 kronor i kränkningsersättning.

Enligt anmälan hade kvinnans advokat även sagt att det fanns två sätt att lösa detta på - "ett lätt och ett svårt".

Det "lätta valet" var att gå med på de uppställda villkoren och i så fall skulle de påstådda kränkningarna vara ”"ur världen"” och vårdnaden om parets barn skulle förbli gemensam.

Det "svåra sättet" skulle bli aktuellt om mannen vägrade. I så fall skulle han polisanmälas och flera andra processer om exempelvis vårdnad skulle följa.

När mannen tillbakavisade kraven gav advokaten in en polisanmälan om grov kvinnofridskränkning –- någonting som enligt mannen skedde mot kvinnans önskemål.

Vittnesattest från mannens advokat
Mannens eget ombud - också det en advokat - var närvarande vid mötet och har i en vittnesattest bekräftat att kvinnans advokat agerande även enligt honom utgjorde utpressning.

Kvinnans advokat, å sin sida, har tillbakavisat anklagelserna helt. Han har förklarat att han under mötet endast framhöll att det alltid framstår som enklare med en uppgörelse än att riskera domstolsprocesser.

Enligt advokaten var det kvinnans val att polisanmäla mannen - som senare också dömdes för misshandel och ofredande.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tilldelar nu kvinnans advokat en erinran. Nämnden skriver:

"Av utredningen framgår att A (kvinnans advokat) framställt krav på kränkningsersättning och hot om polisanmälan på ett sätt som, i sammanhanget, får anses som en otillbörlig påtryckning. Genom att göra det har han åsidosatt sina plikter som advokat." 

  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt