Skip to content

Mammas "skyldighet" avlyssna dotterns mobil under vårdnadstvist - frias

Flickan på bilden har ingenting med artikeln att göra. Foto: Erik Mårtensson/TT

Mamman avlyssnade telefonsamtal mellan sin åttaåriga dotter och pappan - som mamman låg i vårdnadstvist med. Hon fälldes i tingsrätten för olovlig avlyssning men frias nu av hovrätten som anser att det till och med kan ha varit  mammans "skyldighet att bevaka att dottern inte tog skada av samtalen" med sin pappa. 

 

Den 34-åriga kvinnan åtalades vid Gällivare tingsrätt för olovlig avlyssning.

Pappan hade fått ett SMS från sin dotter om att hans samtal med henne spelades in av mamman. Dottern skrev bland annat att pappan inte skulle ringa för då ”skulle det vara "kört"” och de skulle inte få träffas mer.

Avlyssnmingappar
Mamman erkänner att hon har installerat ”avlyssningsappar” på sin dotters telefon och spelat in samtalen men hävdar att kvalitén har varit så dålig att det inte gick att höra vad som sades.

Enligt kvinnan har hon varit orolig för vad pappan säger till dottern och hur dottern påverkas av detta. Hon påstår också att hon har haft dotterns samtycke till inspelningarna.

Tingsrätten slog fast att det i och för sig saknar juridisk betydelse att inspelningens kvalitet är dålig. Tingsrätten konstaterade dock att kvinnans uppgift om att hon hade haft dotterns samtycke inte var motbevisad eftersom dottern inte hade förhörts.

Tingsrätten skrev dock i sina domskäl:

"I detta fall är en del av bakgrunden att det pågår en vårdnadstvist mellan M (den tilltalade) och P (pappan) om D (dottern). M har laddat ner inspelningsapplikationen på en telefon som P gett till D. M:s syfte med detta har varit att kontrollera vad D och P säger till varandra. Tingsrätten anser mot den bakgrunden att den då åttaåriga D:s samtycke inte kan frita M från ansvar för olovlig avlyssning."

Dagsböter och skadestånd
Mamman dömdes därför för olovlig avlyssning till 80 dagsböter och 5 000 kronor i skadestånd till pappan.

Mamman överklgade domen till Hovrätten för Övre Norrland som nu friar henne helt.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Även om hovrätten inte har sett D, får det antas att hon nått en sådan mognad att hon förstått innebörden av att telefonsamtal spelas in, vilket talar för att hennes samtycke ska ges rättsverkan."

Hovrätten fortsätter:

"I den mån D trots detta skulle kunna anses ha saknat rättshandlingsförmåga i den aktuella frågan, har rättshandlingsförmågan i stället tillkommit hennes vårdnadshavare, M. Som ensam vårdnadshavare har M haft en skyldighet att bevaka att D inte tog skada av samtalen och att se till att hon kände sig trygg, vilket hon har gjort genom att i samråd med D spela in samtalen och därefter prata med D om dessa för att hjälpa henne att hantera en besvärlig situation."

Frias av hovrätten
Hovrätten anser därför att dotterns och kvinnans överenskommelse medför att gärningen inte kan anses ha begåtts olovligen.

Hovrätten understryker också att inspelningen inte har skett i hemlighet för dottern.

Mamman frias därför av hovrätten.

 

Läs även:  Kriminellt när orolig pappa avlyssnade tonårings mobil - "det är min rättighet" 

 

 


  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt