Skip to content

Kriminellt när orolig pappa avlyssnade tonårings mobil - "det är min rättighet"

Pappan installerade en "spionapp" på sin 15-årige sons mobiltelefon som gjorde att samtalen spelades in och automatiskt skickades som e-mail till pappan. Syftet med appen var att hålla koll på sonen som brukade rymma hemifrån. Pappan hävdar att han har haft rätt till detta som ensam vårdnadshavare. Domstolarna håller inte med och mannen döms nu av hovrätten för olovlig avlyssning. 

 

Den 53-årige mannen åtalades vid Göteborgs tingsrätt för att olovligt ha avlyssnat två av sin sons mobiltelefonsamtal.

Pappan har erkänt att han har installerat en så kallad app på sonens mobil som spelar in alla samtal och automatiskt mejlar inspelningarna till honom. 

Enligt pappan gjorde han detta eftersom han var orolig för sin son som flera gånger hade rymt hemifrån och pappan ville därför veta vad han hade för sig. Inspelningarna kom även att användas som bevis i den tvist han hade med pojkens mamma om vårdnaden av sonen.

"Har rätt att avlyssna min son"
Mannen har i första hand hävdat att hans handlande inte har varit brottsligt eftersom han som ensam vårdnadshavare har haft rätt att lyssna på sonens samtal. Han har i andra hand hävdat att han har handlat i nöd. Han har dessutom pekat på att han har saknat uppsåt till den senast gjorda inspelningen eftersom han trodde att den installerade appen då var borttagen av sonen.

Tingsrätten höll dock inte med honom utan skrev i sina domskäl:

"Enligt tingsrättens mening utgör straffbestämmelsen hinder mot att en förälder, utan barnets samtycke, med hjälp av dold teknisk apparatur håller vuxna barn under övervakning. Det ska här anmärkas att den straffbara gärningen redan är fullbordad genom själva upptagningen." 

Tingsrätten konstaterade också att sonen vid majoriteten av de tillfällen som han rymt har åkt till sin mamma som mdå har hört av sig till pappan. Tingsrätten ansåg därför inte heller att det hade varit fråga om en sådan nödsituation som skulle kunna befria pappan från ansvar. När det gäller den sista inspelningen har det dessutom ålegat pappan att försäkra sig om att inspelningarna upphörde.

Fälls även i hovrätten
Pappan dömdes av tingsrätten för två fall av olovlig avlyssning till 60 dagsböter och sammanlagt 10 000 kronor i skadestånd till sonen och mamman.

Mannen överklagade domen till Hovrätten för Västra Sverige som nu dömer pappan för olovlig avlyssning endast vid ett tillfälle. Den senare inspelningen har ägt rum efter det att pappan och sonen har kommit överens om att sonen skulle stänga av appen och mannen har inte längre haft tillgång till sonens mobil.

I övrigt gör hovrätten motsvarande bedömning som tingsrätten och fastställer därför domen.

 

 

 

  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt