Skip to content

Här är målen som flyttas till de nya expertdomstolarna i höst

Foto: Janerik Henriksson/TT

Mål som handlar om marknadsföringsrätt, kon-kurrensrätt och immaterialrätt samlas från och med i höst i två särskilda domstolar. Samtidigt avvecklas Patentbesvärsrätten och Marknads-domstolen. Det framgår av Justitieutskottets slutliga betänkande om de två nya expert-domstolarna.

 

Som Dagens Juridik tidigare har rapporterat kommer första instans i det nya systemet att bli "Patent- och marknadsdomstolen" medan andra instans kommer att bli "Patent- och marknadsöverdomstolen". Dessa kommer att vara inrättade hos Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt (se Dagens Juridik 2015-11-26).

Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden kommer som huvudregel inte att kunna överklagas men det kommer att finnas en ”ventil” för frågor av prejudikatsintresse.

Mål och ärenden som flyttas till ny domstol:

  • Samtliga immaterialrättsliga mål och ärenden som förnärvarande handläggs i allmän domstol och Patentbesvärsrätten.
  • Mål om vägrad firmaregistrering som handläggs i allmän förvaltningsdomstol.
  • Marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.
  • Konkurrensrättsliga mål och ärenden.

Skadeståndsanspråk kommer fortfarande att kunna prövas av allmän domstol.

Med de nya reglerna följer även större möjligheter att handlägga flera mål gemensamt i en och samma rättegång.

Tillämpningen av preklusionsreglerna utvidgas på så sätt att även i indispositiva tvistemål omfattas.

De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2016. 

 

Läs Justitieutskottets betänkade här >>

 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt