Skip to content

Friade från gruppvåldtäkt döms för att inte ha slagit larm - inte krav på "självangivelse"

Foto: Janerik Henriksson/TT

De fem männen friades från åtalet om grov våldtäkt men döms i stället för underlåtenhet att slå larm om samma brott. Detta strider inte mot Europa-konventionens förbud mot krav på "självan-givelse". Det konstaterar hovrätten som dömer männen till åtta månaders fängelse.

 

Händelsen inträffade i Ludvika i augusti förr året när en kvinna skulle besöka en kompis som inte var hemma och då blev inbjuden i en grannlägenhet för att vänta.

Inne i tvårummaren befann sig åtta män i åldrarna 19 till 26 år.

Kvinnan överfölls av en 21-årig man, fick någonting över ansiktet så att hon inte såg vad som hände och blev sedan våldtagen av 21-åringen medan minst tre av männen höll i henne.

Hon kände också hur flera fingrar fördes in i hennes underliv.

Flydde genom fönster
När det blev bråk mellan männen lyckades kvinnan fly ut genom ett fönster till en granne. Som kvinnan har uppfattat saken uppstod bråket på grund av att en av männen, en 19-årig man, försökte stoppa våldtäkten.

Samtliga män som befann sig i lägenheten greps och åtalades vid Falu tingsrätt för grov våldtäkt.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Allt tyder på att förövarna varit minst tre män. Därtill kommer att målsäganden varit ensam med synen förblindad och helt utlämnad i en trång lägenhet med åtta vilt främmande män. Hon har våldtagits på ett rått och särskilt hänsynslöst sätt." 

Den 19-årige mannen som av allt att döma stoppade våldtäkten friades av tingsrätten.

Rått och hänsynslöst
Enligt tingsrätten har det inte gått att säga vilka - utöver 21-åringen - som har varit gärningsmän. Brottet bedömdes som grovt  och 19-åringens uppgifter visade att alla andra närvarande, utom en av dem, hade sett våldtäkten.

Tingsrätten skrev:

”Det kan också läggas till att dessa tilltalade med hänsyn till målsägandens höga skrik, lägenhetens lilla yta och dess lyhördhet omöjligen kan ha undgått att höra vad som skedde, även om musiken tidvis spelats högt.”

Tingsrätten fortsatte:

”Ända fram till det att målsäganden lyckades fly, har våldtäkten pågått och inte avslutats. Om flyktförsöket misslyckats så hade även våldtäkten fortsatt. Det är även märkligt att de tilltalade inte ens velat vidgå att de förstått vad som hänt när de lämnat lägenheten eller dagen därpå, vilket knappast stärker deras trovärdighet.”

10 månader för underlåtenhet 
Fem av männen dömdes därför för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt till tio månaders fängelse.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Det är alltså ställt utom rimligt tvivel att fem av de tilltalade förstått att en grov våldtäkt på gick men underlåtit att i tid anmäla eller avslöja detta."

En sjätte man frikändes eftersom det inte var bevisat att han ens befann sig i lägenheten vid våldtäkten.

21-åringen dömdes för grov våldtäkt till fem års fängelse och 250 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Samtliga dömda överklagade domen till Svea hovrätt som nu fastställer tingsrättens dom när det gäller 21-åringen.

"Brott mot Europakonventionen"
När det gäller åtalen för underlåtenheten att slå larm har de tilltalades advokater hävdat att detta skulle strida mot det förbud som finns i bland annat Europakonventionen om att tvinga en misstänkt att ange sig själv eller medverka i en utredning mot sig själv. 

Hovrätten skriver dock:

Utgångspunkten vid bedömningen är emellertid att det har meddelats frikännande domar som har vunnit laga kraft mot de tilltalade som omfattas av åtalen i den här delen och att de alltså är frikända från ansvar för grov våldtäkt. Med den utgångspunkten kan det enligt hovrättens mening inte stå i strid med rätten att inte belasta sig själv att det i målet förs talan om ansvar för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt gentemot de tilltalade som frikänts från detta brott."

Hovrätten fortsätter:

"Det kan i sammanhanget också påpekas att bestämmelsen i 23 kap. 6 § brottsbalken är avsedd att vara en reservbestämmelse i fall där någon som misstänks för brott eller medverkan därtill inte kan överbevisas om mera än att på förhand ha känt till brottet."

Åtta månaders fängelse
Hovrätten anser att åtalen för underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt är styrkta och slår fast att straffvärdet för detta är högt - dock något lägre än vad tingsrätten kom fram till - och motsvarar åtta månaders fängelse.

Straffvärdet är därmed inte så högt att det i sig motiverar ett verkligt fängelsestraff. Hovrätten anser dock att underlåtenhet att avslöja grov våldtäkt är ett brott av sådan art att påföljden bör bestämmas till fängelse.

Domstolen kommer därför fram till att straffen ska bestämmas till åtta månaders fängelse.

 

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt