Skip to content

Uttalanden om "We are Sthlm" skyddas inte av grundlagen - gjorda av myndigheten

Musikfestivalen We are Sthlm i Kungsträdgården i Stockholm. Foto: Alexander Tillheden/TT

Uttalandena om musikfestivalen "We are Sthlm" är gjorda av polismyndigheten - och inte av de en-skilda personer som gjorde dem i media. De skyd-das därför inte av grundlagens meddelarfrihet och JK har nu beslutat att återlämna ärendena till all-män åklagare som får utreda om de är brottsliga på något sätt.

 

I januari i år anmäldes företrädare för polismyndigheten för uttalanden som hade gjorts under och efter de uppmärksammade musikfestivalerna We are Sthlm år 2014 och 2015 då unga kvinnor antastades sexuellt och utsattes för sexbrott.

Företrädare för polisen skulle enligt anmälningarna ha uttalat sig på ett olämpligt sätt i media.

"Det här är en öm punkt"
Enligt en artikel i Dagens Nyheter skulle en polischef under och efter festivalerna ha uttalat att: "Det här är en öm punkt, vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna. Vi får ta på oss det här inom polisen."

Även en presschef skulle enligt anmälarna ha uttalat sig olämpligt i artikeln.

I januari 2016 beslutade Åklagarmyndigheten att inte inleda förundersökning om tjänstefel och beslutade samtidigt att skicka ärendet vidare till Justitiekanslern som är ensam åklagare i fall som rör tryckfrihetsbrott.

JK framhåller nu att en polis i regel anses ha meddelarfrihet vid kontakter med media. Uttalar sig polisen å myndighetens vägnar faller dock uppgiftslämnandet utanför det område som omfattas av meddelarfriheten.

Kommenderingschef och presschef
JK konstaterar att det framgår av artikeln att det aktuella uttalandet har gjorts av en lokal polischef på Södermalm i Stockholm som var kommenderingschef för festivalen 2014 – - vilket också var anledningen till att han intervjuades. Enligt JK måste polisen därmed förutsättas ha gjort sina uttalanden i tjänsten. Därmed får de betraktas vara gjorda är myndigheten. Även när det gäller uttalandet av presschefen står det enligt JK klart att uttalandet måste anses ha gjorts på myndighetens vägnar.

Det uppgiftslämnande som har anmält skyddas alltså inte av meddelarfriheten och ska därför bedömas enligt vanlig lag. Det är därför inte JK:s - utan allmän åklagares sak - att att pröva om något brott har begåtts.

JK återlämnar därför ärendet till Åklagarmyndigheten.

  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt