Skip to content

Regeringen kartlägger behovet av lagändringar för "delningsekonomin" - men ännu inga skatteförslag

Foto: Emma Schütt, Naturskyddsföreningen

Klädbytardagar, taxitjänster och korttidsuthyrning av privatboenden. Det är tre exempel på den väx-ande så kallade delningsekonomin eller bytes-handeln som vanliga konsumenter ägnar sig åt. Regeringen ska nu kartlägga vilka som ägnar sig åt detta - och om nuvarande regler och lagar räcker som regelring.

 

KTH-forskaren Karin Bradley blir den som ska utreda om det finns behov av att styra upp den växande så kallade delningsekonomin med nya lagar och regler. Det rapporterar tidningen Altinget.

Regeringen anser att det är en form av konsumtion som rådande lagar och regler inte alltid kan hantera, skriver Altinget. Därför har regeringen tillsatt en utredning om "Användarna i delningsekonomin" för att se över behovet av lagändringar i konsumenträtten, förmögenhetsrätten, kring produktsäkerhet och om tvistlösning.

Inget uppdrag om skatteregler
Regeringen har inte lämnat något uttryckligt uppdrag om att föreslå förändringar i skattereglerna. Möjligheten att ta ut skatt är dock ett av de problemområden som brukar lyftas fram kring delningsekonomin. Ett annat är kritik från de branscher som upplever en växande konkurrens, exempelvis taxibolag och hotellsektorn.

Uppdraget i korthet:

  • En kartläggning av de olika modeller som finns där privatpersoner säljer, hyr ut, lånar, samäger eller ger bort tillgångar och tjänster
  • En analys av användarnas roller och rättsliga ställning
  • Eventuella förslag till lagändringar
  • Eventuella förslag på andra åtgärder

Ingen ny myndighet
I utredningsdirektiven anges uttryckligen att utredaren inte får föreslå någon ny myndighet eller lämna några förslag till ändringar i arbetsrätten. Utredningen ska vara klar i mars nästa år.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt