Skip to content

Namn bakom "medborgarinitiativ" ska hållas hemliga - kan avslöja politiska åsikter

Foto: Claus Gertsen/TT

Politiska åsikter ska skyddas bättre och inte kunna spåras till den person som stödjer dem. Det framgår av ett nytt lagförslag från regeringen.

 

Den svenska offentlighetsprincipen innebär att namnen på de personer som har gett sitt stöd till ett så kallat medborgarinitiativ kan lämnas ut till den som begär det. 

Därför har EU-kommissionen krävt att Sverige ändrar sina regler så att namnen kan sekretessbeläggas - men det kravet avvisade den dåvarande borgerliga regeringen. 

Sekretess huvudregel
Nu har Sverige ändrat inställning i frågan. I en utredning från justitiedepartementet föreslås att sekretess som huvudregel ska gälla för uppgifter om enskilda i ett medborgarinitiativ. 

Individen bestämmer själv
”Genom att underteckna ett medborgarinitiativ visar man sitt politiska ställningstaganden och det är individen själv som ska bestämma om det ska offentliggöras. Att namn och andra personliga uppgifter kan bli offentliga riskerar också att leda till att man låter bli att underteckna ett medborgarinitiativ. Och därmed kan syftet att EU-medborgare ska var delaktiga i politiken motverkas”, resonerar justitiedepartementet.

Ändringen i Offentlighets- och sekretesslagen som föreslås ska träda i kraft den 1 januari 2017.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt