Skip to content

"Igår kom beskedet - hej då Safe Harbor, hello Privacy Shield!"

KOMMENTAR - av Viktoria Wastenson, biträdande jurist, Advokatfirman Lindahl

 

Igår meddelade EU-kommissionären Vêra Jourová och Europeiska Kommissionens vice president Andrus Ansip att Kommissionen har nått en politisk överenskommelse med USA om ett nytt avtal för överföring av personuppgifter över Atlanten.

Frågan har varit högaktuell sedan EU-domstolen i ett uppmärksammat mål i höstas upphävde den så kallade Safe Harbor-överenskommelsen. Det finns ännu ingen version av avtalet tillgänglig men huvudpunkter i överenskommelsen har kommunicerats.

Avtalet är avsett att bana väg för ett nytt ramverk för dataöverföringar till USA.

Huvudpunkterna i överenskommelsens innehåll är:

  • EU-medborgarna ges på olika sätt rätt att få sina rättigheter avseende personuppgifter prövade,
  • Amerikanska företag ska, om personuppgifter avseende EU-medborgare importeras, publicera sina åtaganden avseende personuppgiftsskydd vilka sedan kan genomdrivas av amerikanska myndigheter,
  • USA har lämnat en skriftlig försäkran om att övervakning avseende EU-medborgare kommer att vara begränsad, nödvändig och proportionerlig,
  • EU och USA inrättar en process för årlig gemensam översyn av regelverket, och
  • En ny ombudsmannaroll skapas vid Amerikanska utrikesdepartementet för att hjälpa EU-medborgare vid frågor och klagomål.

Kommissionen har uppdragit till Vêra Jourová och Andrus Ansip att vidta de åtgärder som krävs för att få avtalet på plats.

Det är än så länge för tidigt att dra några slutsatser om de praktiska konsekvenserna för företag och myndigheter av den nya överenskommelsen. Utan tvekan är detta dock ett mycket välkommet steg i rätt riktning eftersom upphävandet av Safe Harbor-beslutet har skapat en stor osäkerhet på marknaden. Fortsättning följer...

 

Skribenten arbetar på  Advokatfirman Lindahl som regelbundet skriver om utvecklingen efter "Safe Harbor"-domen i Dagens Juridik.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt