Skip to content

HFD sätter punkt för Läkemedelsverkets försök att stoppa e-cigaretter

E-cigaretter är "ett hälsosammare njutningsmedel" - inte läkemedel - enligt Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: Maja Suslin/TT

Läkemedelsverket kan inte förbjuda eller reglera försäljningen av så kallade e-cigaretter. Orsaken är att Läkemedelsverkets påstående om att det skulle handla om läkemedel inte stämmer. I stället hand-lar det om "ett hälsosammare njutningsmedel". Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och går därmed emot både Läkemedelsverket och två andra domstolar.

 

Läkemedelsverket förbjöd i oktober 2013 ett bolag att sälja så kallade e-cigaretter och förenade dessutom förbudet med ett löpande vite på 700 000 kronor. Orsaken var att e-cigaretterna, enligt Läkemedelsverkets uppfattning, skulle anses vara läkemedel som faller under läkemedelslagen.

Eftersom de inte är godkända för försäljning som läkemedel och inte heller omfattas av något "erkännande" enligt lagen fick de enligt Läkemedelsverket inte säljas.

Förvaltningsrätten höll med
Bolaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala som dock gick på Läkemedelsverkets linje.

Efter ytterligare överklagande konstaterade Kammarrätten i Stockholm att e-cigaretterna innehåller nikotin som tas upp av kroppen vid användningen. Nikotin har en farmakologisk påverkan på kroppen och produkterna används bland annat för rökavvänjning och för att lindra tobaksabstinens.

Kammarrätten ansåg därför att produkterna omfattades av reglerna i läkemedelslagen och måste godkännas av Läkemedelsverket innan de får säljas i Sverige. Överklagandet avslogs därför.

Ett kammarrättsråd var dock skiljaktigt och ansåg att e-cigaretterna inte kan anses utgöra läkemedel.

Osäker effekt vid rökavvänjning
Avgörandet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som nu går på emot både Läkemedelsverket och de två andra domstolarna.

HFD skriver:

"Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att de åberopade studierna inte tillåter några säkra slutsatser beträffande e-cigaretters effekter och betydelse vid rökavvänjning... De vetenskapliga rön som har redovisats i målet ger därmed inte tillräckligt stöd för att användningen av de i målet aktuella produkterna har en sådan gynnsam effekt på människors hälsa som är en av förutsättningarna för att de ska kunna klassificeras som läkemedel."

Rapport från EU-kommissionen
HFD skriver också att mer vardagliga faktorer, som hur produkten används och sprids, ska vägas in i bedömningen. HFD hänvisar  till en rapport från EU-kommissionen där 28 000 EU-medborgare har intervjuats om tobaksanvändning och e-cigaretter.

HFD skriver:

"Av rapporten framgår att av de svenska deltagarna var det bara två procent som försökt sluta röka genom att använda e-cigaretter. Samtidigt framgår att för en övervägande del av de tillfrågade var rökavvänjning den vanligaste anledningen till att de började använda e-cigaretter. En stor andel av dem ansåg dock att produkten på sikt inte haft någon effekt för deras rökning." 

Hälsosammare njutningsmedel
HFD konstaterar dessutom att e-cigaretterna har uppgetts vara framtagna som ett hälsosammare njutningsmedel än tobakscigaretter. De har sålunda utformats i syfte att efterlikna vanliga tobakscigaretter.

Vid en samlad bedömning kommer HFD fram till att e-cigaretterna inte kan anses utgöra läkemedel i den mening som avses i läkemedelslagen. Läkemedelsverket saknade därför fog för att förbjuda försäljning av dem.

 

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt