Skip to content

Fritt fram för myndigheter att anlita fackförbund för kontroll av svartjobb efter upphandling

Foto: Hasse Holmberg/TT

Upphandlingsreglerna är inget hinder för myndigheter som vill låta ombud kontrollera att leverantörer anställer vitt – efter det att den offentliga upphandlingen avslutats. Det konstaterar Konkurrensverket i ett beslut.

 

- Det juridiska ansvaret för uppföljning av avtal kan inte delegeras, det ligger alltid hos myndigheten. Men inget i upphandlingsreglerna hindrar att själva uppföljningen sker genom att någon annan anlitas, säger Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket.

"Vita-jobb-modellen"
Bakgrunden är en upphandling av bevakningstjänster där Malmö stad efter upphandlingen lät teckna avtal med fackförbundet Byggnads om att göra uppföljningar och kontrollera att inga svartjobb förekommer. Detta kallas för "Vita jobb-modellen".

Men efter klagomål mot Malmö stad bestämde sig Konkurrensverket för att utreda saken. I beslutet skriver man bland annat att uppföljningen och kontrollerna "är av stor vikt":

”Utan uppföljning vet inte kommuner eller andra upphandlande myndigheter om de verkligen fått det som avtalats med leverantören. Rutiner för avtalsuppföljning bör vara en självklarhet.”

Grönt ljus
I beslutet får Malmö stad grönt ljus - Konkurrensverket bedömer att "Vita jobb-modellen" inte bryter mot lagen.

Man uttalar sig däremot inte om vilka åtgärder en leverantör kan vidta om ombudet beter sig olämpligt eller gör något obehörigt. Sådana frågor regleras istället av avtalsrättsliga regler.

 

 


  • Petter Danckwardt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt