Skip to content

Från 60 000 liter till "obetydliga mängder" - olaglig nätimport av alkohol störtdök efter lagändring

Foto: Lise Åserud

Internethandeln med obeskattad alkohol har mer eller mindre upphört - i varje fall enligt Tullverkets statistik för 2015. Även antalet vapen och mängden narkotika som tas i beslag minskade under förra året.

 

Tullverket uppger att man under perioden januari-mars 2015 omhändertog drygt 17 000 liter internetalkohol och under resten av året "obetydliga mängder".

Under hela året dessförinnan - alltså år 2014 - lade man däremot beslag på 60 000 liter.

År 2013 fick tullpersonalen rätt att kontrollera punktskattepliktiga varor även i bussgods och lagerlokaler och inte bara i lastbilar. Detta i kombination med att transportföretagen numera bär ansvaret för att de så kallade ledsagardokumenten är riktiga har enligt tullen minskat lockelsen med billig internetsprit.

Mängden narkotika minskar
Antalet narkotikabeslag ligger på ungefär samma nivå som 2014, men mängden beslagtagen narkotika har minskat. Den huvudsakliga förklaringen är enligt tullen en betydande minskning av smugglingen av färsk kat som en effekt av förbud i Storbritannien och Nederländerna.

Post- och kurirflödet har ökat i betydelse som transportflöde av illegala varor för såväl privatpersoner som för brottsliga organisationer. Här hittar Tullverket till exempel ofta missbrukssubstanser och dopingpreparat.

Skanning avslöjar smuggling
Ett nytt system med skannrar har varit i pilotdrift under år 2015 för att kontrollera smuggelgods i lastbilar, trailrar och containrar. De beslag som Tullverket gjort med hjälp av mobila skannrar motsvarar ett värde om drygt 190 miljoner kronor under 2015. 

Färre skjutvapen
Tullverkets beslag av skjutvapen ökade under 2014 (115 stycken) för att sedan minska igen under 2015 (61 skjutvapen). Detta beror troligen på ändrade regler om handel med så kallade deaktiverade vapen.

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt