Skip to content

Tioårsstatistik: Färre brott leder till åtal och färre åtal leder till fällande dom

Under de senaste tio åren har andelen misstankar som har lett till åtal minskat kraftigt. Undantagen är sexualbrott och bedrägeribrott men för dessa brott leder istället färre åtal till fällande dom. Det visar en granskning som Brottsförebyggande rådet, Brå, har gjort.

 

Under åren 2004 till 2014 minskade andelen personuppklarade misstankar från 54 procent till 45 procent, visar Brås: granskning.

Personuppklaring innebär oftast att en brottsmisstanke leder till åtal. Andelen brottsmisstankar som ledde till åtal minskade från 42 procent till 33 procent under åren 2004 till 2014.

Personuppklaring kan också innebära att misstanken istället leder till strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Andelen misstankar som ledde till strafföreläggande och åtalsunderlåtelse har dock legat på ungefär samma nivå 2014 som 2004, vilket innebär att minskningen i andelen personuppklarade misstankar beror på en nedgång i andelen väckta åtal, enligt Brå.

Färre fällande domar
Minskningen i andelen brottsmisstankar som personuppklarats syns för alla analyserade brottstyper utom för sexualbrott och bedrägeribrott.

För sexualbrott och bedrägeribrott syns istället en annan trend. För dessa brott har skillnaden mellan antalet väckta åtal och antalet brott i fällande domar ökat, vilket tyder på att andelen åtal som bifalls i domstol kan ha minskat, enligt Brå.

Samma trend kan se även för ”brott mot frihet och frid” - en kategori där bland annat ofredande och olaga hot ingår.

Högre beviskrav en förklaring
Brå skriver att en förklaring till trenden kan vara att brotten inom dessa kategorier har ändrat karaktär och vara svårare att bevisa. Det skulle kunna gälla för bedrägeribrott, där den IT-relaterade brottsligheten och bluffakturor delvis ligger bakom ökningen. Det är möjligt att dessa bedrägerier är svårare att bevisa än andra bedrägeriformer, skriver Brå.

För sexualbrott skulle förklaringen kunna vara att domstolarna ställer högre krav på bevisning, menar Brå som pekar på att Högsta domstolen kommit med flera avgöranden som kan ha lett till skärpta beviskrav.

För både bedrägeribrott och sexualbrott skulle dock den ökade skillnaden mellan antalet väckta åtal och antalet brott i fällande domar också kunna bero på att antalet brottsmisstankar per ärende kan ha ökat. I ärenden med flera brott kan det vara svårare att bevisa varje enskild händelse, skriver Brå.

 

 

Foto: DJ

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt