Skip to content

Ny lag om begränsning av ränteavdrag fick effekt - interna lån minskar kraftigt i näringslivet

Bolagens interna lån har minskat kraftigt de se-naste tre åren. Enligt en analys från Skatteverket beror detta på att den nya lagstiftningen om be-gränsningar i rätten till avdrag för räntor på så kallade interna lån har haft effekt.

 

Regeringen gav Skatteverket i uppdrag att följa upp tillämpningen av de nya bestämmelser för ränteavdragsbegränsning inom så kallade interna intressegemenskaper som trädde i kraft i januari 2013.

Skatteverket har nu lämnat över sin rapporten - ”Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn” - till regeringen.

Rapporten visar att de interna lånen har minskat kraftigt sedan dess.

Samtidigt har de externa lånen ökat. Från år 2008 och framåt har det endast skett en mindre ökning av den totala skulden samtidigt som BNP har ökat. Detta kan enligt rapporten tyda på att reglerna för räntebegränsning har dämpat skuldsättningen.

Skatteverket skriver:

"Om regleringen av ränteavdrag ska få någon mer betydande effekt på ränteavdragen behövs ändrade regler som även omfattar externa lån."

- Det har kommit många förfrågningar om tillämpningen av reglerna till både Skatteverket och Skatterättsnämnden. Av rapporten framgår att företagen upplever att reglerna är svåra att tillämpa, säger Christin Öhman som är verksamhetsutvecklare vid Skatteverket.

 

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt