Skip to content

Köpare vinner mot bostadsrättsförening - "spekulationsköp" inte bevisat

Bostadsrättsföreningen nekade mannen medlem-skap eftersom man anser att det handlar om ett så kallat spekulationsköp. Varken hyresnämnden eller hovrätten anser dock att detta har bevisats och ger därför mannen rätt.

 

Mannen ansökte i Hyresnämnden i Stockholm om inträde i en bostadsrättsförening efter att han hade fått avslag på sin ansökan av föreningen - som är ganska nybildad och äger en fastighet i Stockholm.

Mannens syfte med förvärvet var enligt föreningen att göra ett så kallat "spekulationsköp". Han hade aldrig flyttat in i lägenheten och var dessutom innehavare av en bostad i en fastighet som ägs av samma hyresvärd som tidigare ägde föreningens fastighet.

Mannen medgav att han aldrig hade flyttat in men uppgav att det berodde på att lägenheten inte hade varit i beboeligt skick - någonting som förnekades av föreningen.

Hyresnämnden konstaterade att föreningen hösten 2014 hade erbjudit mannen bostadsrätten för att dock senare neka honom inträde.

Mannen hade förklarat att hans nuvarande boende är av "tillfällig karaktär" under den tid som han planerar att renovera bostadsrättslägenheten före inflyttning.

Enligt hyresnämnden fanns det inte tillräckliga skäl att anta att det skulle handla om ett spekulationsköp. Det fanns inte heller i övrigt anledning att vägra medlemskap och mannens ansökan bifölls därför.

Bostadsrättsföreningen överklagade beslutet till Svea hovrätt som dock går på mannens linje och fastställer hyresnämndens beslut.

 

Foto: Christine Olsson/TT

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt