Skip to content

Advokatbyråns ordförande ansvarig för byråjäv - men disciplinnämnden oenig

Det är advokatbyråns styrelseordförande som är ansvarig för det advokatjäv som uppkom i sam-band med en "triangeltvist" mellan en bostads-rättsförening, en medlem och en byggfirma. Det anser en oenig disciplinnämnd som därmed tilldelar styrelseordföranden en erinran.

 

Medlemmen bor i en bostadsrätt i Stockholm som är uppförd av en byggfirma. Vid en besiktning år 2014 upptäcktes ett fel med lägenhetens golv. Byggfirman bytte därför ut golvet.

Krävde skadestånd
Mannen vände sig senare till bostadsrättsföreningens styrelse och begärde nedsättning av avgiften och skadestånd. Bostadsrättsföreningen anlitade då en advokat som ombud i tvisten.

Advokaten arbetar på en byrå som även har byggfirman som klient.

Mannen skriver nu i sin anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd att han misstänker att advokaten kände till att byggfirman är kund hos advokatbyrån liksom det faktum att byggföretagets ägare är styrelseordförande i bostadsrättsföreningen.

Motstridiga intressen
Disciplinnämnden konstaterar att det faktum att företrädare för byggfirman, som är klient hos advokatbyrån, sitter eller har suttit i bostadsrättsföreningens styrelse inte i sig grundar jäv för en advokat på byrån att företräda bostadsrättsföreningen - detta dock under förutsättning att föreningen och byggfirman inte har motstridiga intressen.

I en skrivelse som advokaten har skickat till mannen framgår dock att han för föreningens räkning har hänvisat mannen att vända sig till byggfirman med sina skadeståndskrav. Föreningen och byggfirman får därmed anses ha haft motstridiga intressen och hinder har därför förelegat för advokaten och advokatbyrån att företräda föreningen mot mannen.

Disciplinnämnden oenig
Genom att ändå göra det har god advokatsed åsidosatts - någonting som advokatbyråns styrelseordförande, enligt Advokatsamfundets disciplinnämnd, ansvarar för i sin egenskap av så kallad principal. Hon tilldelas därför en erinran.

En ledamot av nämnden är skiljaktig och skriver att frågan om intressekonflikten gäller förhållandet mellan föreningen och byggfirman. Mannen är därmed inte saklegitimerad och hans anmälan i denna del ska avvisas, anser ledamoten.

  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt