Skip to content

HD: Gammalt telenät tillhör Telia - inte bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening i Göteborg hävdar att ledningar som finns på föreningens fastigheter har blivit tillbehör till fastigheterna och att Telia-Soneras bolag Skanova därmed inte har någon äganderätt till den delen av telenätet. Nu har Högsta domstolen slutligen avgjort tvisten - och HD slår fast att det är Skanova som äger led-ningarna.

 

Bostadsrättsföreningen i Göteborg har tre fastigheter med tomträtt. På fastigheterna finns fem byggnader som uppfördes kring 1970 och som tillsammans innehåller 428 lägenheter.

När byggnaderna uppfördes anslöts lägenheterna till det allmänna telenätet, som efter ombildningen av Televerket på 1990-talet ägs av TeliaSonera-bolaget Skanova. 

”Tillbehör till fastigheter”
Tvisten har gällt den del av nätet som finns på bostadsrättsföreningens fastigheter.

Enligt bostadsrättsföreningen har detta så kallade fastighetsnät blivit tillbehör till fastigheter och byggnader genom att nätet tillfördes dessa för föreningens räkning.

I andra hand har föreningen menat att nätet har blivit en del fastigheterna genom accession – alltså ett sådant fast sammanfogande som gör att äganderätten övergår till fastighetsägaren, eller i det här fallet tomträttshavaren. 

Underordnat intresse
Högsta domstolen slår fast att avsikten när fastighetsnätet installerades inte var att det skulle ägas av någon annan än Televerket. Verket hade dessutom ett intresse av att de boende kunde anslutas till det allmänna telenätet.

Visserligen hade även föreningen ett intresse av att de boende anslöts till telenätet, men det intresset är
enligt Högsta domstolen underordnat. Nätet hade därför inte tillförts fastigheterna för föreningens räkning. 

En del av ett större nät
Den del av nätet som ligger på de aktuella fastigheterna är en del av ett fast telenät som ligger på flera fastigheter i olika ägares hand.

Det finns inte någon fysisk eller funktionell avgränsning mellan fastighetsnätet och resterande telenät. I ett sådant fall kan äganderätt inte uppkomma genom accession, skriver HD som därför gör samma bedömning som både tingsrätten och hovrätten har gjort  - att det är Telias bolag Skanova som äger ledningarna.

 

 

Foto: Hasse Holmberg / TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Det framgår inte vem som drog nätet en gång i tiden.
Vissa projekt, där var det byggherren som ansvarade att nätet blev draget och också stod för kostnaden för installationen som då ingick som en del i projektet.
Televerket lämnade en anslutningspunkt (plintskåp eller liknande) och byggherren fixade resten fram till "jacket".

Kan bostadsrättsföreningen då säga upp Skanova och ålägga dom att ta bort ledningarna om nu föreningen skulle exempelvis vilja dra en fiberledning i dessa rör vilket jag antar det hela handlar om egentligen, för själva rören kan inte tillhöra Skanova?

Nu är det väl inte rören det handlar om utan själva hålet i röret.
Här är det statligt monopol som har övergått i privat monopol. Så kallad privatisering.

Ledningsrätt gäller över tomträtt. Bostädsrättsföreningen får leva med Skanovas ledningar.