Skip to content

"Systematiska brister" i polisens register - sex av tio registreringar olagliga

Sigurd Heuman, ordförande för SIN

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat gallringen av personuppgifter i polisens signalementsregister. Nämnden riktar nu skarp kritik mot polisen eftersom gallringen har innehållit ”systematiska brister”.  

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, har granskat polisens hantering av personuppgifter i systemen Sign och Afis-Sign - som i polisdatalagen kallas signalementsregistret.

Systematiska brister
SIN skriver att det finns ”systematiska brister” i systemet Sign. Enligt nämnden borde sex av tio registreringar ha varit utsorterade:

”De gallringstider som anges i systemet är felaktiga i förhållande till de frister som gäller enligt polisdatalagen. De rutiner som Polismyndigheten har infört för att säkerställa att gallring sker i tid har uppenbarligen inte fungerat, eftersom så många som sex av tio granskade ärenden borde ha varit gallrade.”

27 000 har access
Nämnden slår också ned på att så många har tillgång till registret; 27 000 personer inom polisen kan komma åt uppgifterna.  

Nämnden skriver:

”Den bristande gallringen är allvarlig eftersom uppgifterna förekommer i ett system med ett så stort antal behöriga användare. Den felaktiga behandlingen tycks vidare bero på systematiska brister vilket i sin tur kan innebära att det finns många personuppgifter i registret som inte borde finnas där.”

Förutsätter nya rutiner
Att polisen inte gallrat uppgifterna i registret innebär att personer vars uppgifter rensats ut från andra system ändå riskerar att förekomma i signalementsregistret.

SIN skriver:

”Att uppgifter fortsätter att behandlas i Sign efter gallring ur misstankeregistret och belastningsregistret sätter dessutom gallringsbestämmelserna för nämnda register delvis ur spel. Detta eftersom förekomst i Sign visar att personen i fråga antingen har begått eller varit misstänkt för brott.”

SIN riktar nu skarp kritik mot polisen och skriver att man ”förutsätter att nya gallringsrutiner införs”.

 

 

 

Foto: Claudio Bresciani / TT

 


  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Man kan inte hålla på och gallra i sina register, ty då är risken att man senare missar en chans att säga till media att en mördad eller mördare är "känd av polisen sedan tidigare".

Det där budskapet som är till för att lugna massorna (de röstberättigade väljarna) när något obehagligt har skett.
Så eftersom polisen har politikerna i ryggen (i vart fall indirekt) så kommer ingen förbättring att ske.

Det som är tråkigt är all dess kritik som riktas mot myndigheter. Kritik förgäves. Myndigheter anammar inte kritiken och kan utan tvekan fortsätta med de system och de rutiner dem har. Det är inget som kan hända, i värsta fall kan dem åka på "allvarlig kritik", vilket även det är menlöst. Synd att andra ska dömas för punkt och pricka men inte myndigheterna själva. Men det är det som är konsten med att ha skapat JK och JO, för att lugna ner oss samhällsinvånare. Så vi känner oss "trygga" med att kunna vända vår kritik eller när vi blivit fel behandlade till någon enhet som "tar tag" i saken. Men i själva verket handlar det om att myndigheter skyddar myndigheter. Det står minst en gång i veckan att någon myndighet får kritik, och sen då...?

Jo, "kritik" eller "allvarlig kritik" brukar vara JO:s paradgren i mesostens land.

Men den aktuella nämnden "riktar nu skarp kritik". (Huga)

Allmänheten i gemen lever i villfarelsen att "registrerade personer måste ju varit/är misstänkta för brott" men faktum är att det finns tusentals personer som aldrig varit ens i närheten av en brottslig tillika är de av besudlade tjänstemän med i deras fantasin skapat, grovt förtalade och vanärade i åklagar och polisregister.

Med insikt i att 27 000 inom polisväsendet har tillgång till endast detta av Sigurd Heuman, ordförande för SIN nämnda register, så är det enkelt att inse de fasansfulla följderna avseende med samma olagliga metodik registrerade i åklagarregister.
De facto har tidigare redovisats i Dagens Juridik citerat ur de således, olagliga registren som per automatik anmälts "olämpligt" för att de ostridigt är innehållande övervägande personer med rena register, som således inte begått eller varit misstänkt för brott tillika är grovt vanärade med inte existerande uppgifter skapade av antisociala element inom åklagar och polisväsenden.

Fd domare Sigurd Heuman, nv ordförande för SIN bör sannerligen hedras för att han kontrollerar fakta-information och med team gör han dessutom idoga försök att beivra de oegentligheter som stämplas till mot hederliga människor p.g av att så ock gallringsbestämmelserna avseende också lagliga register ignoreras.
Mvh. Thérèse Angélique med Pro bon Team.

Allmänheten drabbas ytterst sällan av dessa register, tvärt om lär de flesta drabbas betydligt hårdare av avsaknaden av ordentliga register... Det är inte så att kreti och pleti hamnar där slumpmässigt och att polisen sedan systematiskt trakasserar dessa. Har i min vänkräts faktiskt ingen som har något otalt med polisen och hör och häpna, jag är nog inte ensam om det. Mina föräldrar fanns i det arkiv som staten samlade ihop i slutet på 60-talet. Men inte har det påverkat deras karriärer eller liv. Inte har de blivit trakasserade. Det handlar nog lite om som man bäddar får man ligga. Skyddandet av den "personliga integriteten" är löjligt överdriven, framförallt med tanke på vilka register som statliga myndigheter i övrigt för över oss - dessutom helt öppna med möjlighet för jordens alla invånare att ta del av. Jag kan enkelt begära ut hela ditt liv i skriftlig form, utan en enda motfråga. Inget annat land i världen har denna öppenhet, samtidigt spelar man ett moraliskt dubbelspel genom att anklaga polisen för att registrerar personer.

Konstig vänkrets du har. En tredjedel av alla svenskar fälls under sin livstid för brott. Ca 100% av alla människor begår något brott under sitt liv (min uppskattning).

Beslut fattade av SIN får inte överklagas enligt gällande lag. Bryter inte detta mot EU's regler om att administrativa beslut ska kunna överklagas till domstol? Risk finns ju att beslut fattats av ren okunnighet, politiska skäl eller av rent kriminella orsaker.