Skip to content

Migrationsverket om regeringens vändning - "högst troligt att fler överklagar till domstol"

Generaldirektör Anders Danielsson och statsminister Stefan Löfven
Generaldirektör Anders Danielsson och statsminister Stefan Löfven

Migrationsverkets generaldirektör Anders Daniels-son tror att de ändringar som regeringen har aviserat inom asylrätten kommer att leda till att fler överklagar till domstol. Han flaggar också för att omprövningar av beslut för dem som nu får till fälliga uppehållstillstånd kan komma att innebära ett merarbete för myndigheten.

 

- De förslag som framförallt får bäring på vår verksamhet kopplade till asylsökande är ändringen som rör tillståndens längd och konsekvenserna som följer i fråga om familjeåterförening, säger Anders Danielsson.

De flesta asylsökande som får uppehållstillstånd i dag klassas som "alternativt skyddsbehövande". Enligt regeringens förslag ska de få ettåriga tillstånd som inte gör det möjligt för familjen att återförenas.

"Effektivt och rättssäkert"
När förslagen ska ut på remiss kommer Migrationsverket trycka på att hanteringen av de ettåriga tillstånden måste ske på ett effektivt och rättssäkert sätt eftersom tillstånden kommer att omprövas varje år.

- Klassningen av asylärendet, det vill säga om du betraktas som flykting eller skyddsbehövande kommer att vara av väldigt stor betydelse för den enskilde framöver då det påverkar såväl tillståndets längd som möjligheten att återförenas med sin familj. Högst troligt kommer ett större antal än idag överklaga sin klassning till migrationsdomstolen, säger Anders Danielsson.

Åtstramningen när det gäller tillstånd som beviljats på "synnerligen eller särskilt ömmande" skäl är det ännu för tidigt att uttala sig om utifrån de uppgifter som finns, enligt Migrationsverket.

Kommer de föreslagna åtgärderna påverka antalet asylsökande?

- Det är högst troligt. I vilken omfattning är däremot omöjligt att säga i dag. Förslagen om ID-kontroll för resenärer som ska resa till Sverige även med andra färdmedel än flyg eller båt påverkar naturligtvis väldigt många personer.

- Även övriga länders agerande efter Sveriges beslut kommer får stor betydelse på antalet sökande till Sverige. Om det sker ytterligare åtstramningar i länder som sökande behöver passera för att nå Sverige påverkar det också antalet sökande hit. Tillståndens längd och begränsade möjligheter till familjeåterförening är också viktiga faktorer.

Vad tycker Migrationsverket om de föreslagna åtgärderna?

- Jag recenserar inte dem. Regeringen har varit tydlig med att ambitionen är att minska antalet asylsökande och utifrån det är min uppfattning att det kan få avsedd effekt.

- Jag kommer fortsätta med mitt uppdrag att säkerställa att de som söker asyl får en rättssäker asylprövning och vi arbetar vidare med att erbjuda tak över huvudet för dem som kommer.

Kommer de föreslagna åtgärderna betyda merarbete för verket?

- Att årligen ompröva en rad beslut innebär naturligtvis ytterligare moment i vårt arbete. Av just den anledningen är jag mån om att finna smarta och effektiva lösningar i det arbetet. För allas skull. Men vi kommer att återkomma med det i vårt remissvar längre fram.

 

 

Foto: Claudio Bresciani och lars Pehrson/TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt