Skip to content

Efter HD:s dom: Kvinnor som utsatts för "hämndporr" får statlig brottsskadeersättning

För första gången får personer som har utsatts för så kallad hämndporr – där deras privata filmer och bilder spridits på nätet mot deras vilja – rätt till statlig brottsskadeersättning. Detta efter att Högsta domstolen slagit fast att kvinnorna utsatts för en kränkning av sitt privatliv.


- Brottsoffermyndigheten kan inte ersätta den del som rör kvinnornas anseende och ära. Men Högsta domstolen har i det prövade fallet slagit fast att brottet även inneburit en kränkning av kvinnans privatliv och nämnden har därför prövat hur stor ersättning som den fridskränkningen motiverar i respektive fall, säger Peter Jonsson, chef för brottsskadeenheten på Brottsoffermyndigheten.

Inte möjligt vid ärekränkning
Att få bilder eller filmer spridda mot sin vilja utgör inte bara en ärekränkning utan också en kränkning av privatlivet, enligt Högsta domstolen.

Bedömningen innebär att Brottsoffermyndigheten kan betala ut ersättning till offer för hämndporr – någonting som inte hade varit möjligt om brottet "endast" bedömts som en kränkning av offrets ära eller anseende.

- Högsta domstolen har gjort bedömningen att spridningen av filmen även kränkt den drabbade kvinnans privatliv och därmed hennes frid. Därför har Brottsoffermyndigheten kunnat ge ersättning till de drabbade kvinnorna, säger Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Brottsskadelagen ger möjlighet för Brottsoffermyndigheten att ge statlig ersättning om någon blivit utsatt för en allvarlig kränkning av sin person, frihet eller frid genom brott. 

Filmer spreds utan samtycke
Nämnden för brottsskadeersättning vid Brottsoffermyndigheten har nu fattat beslut om ersättning i två likartade ärenden som handlar om spridning av filmer och bilder med sexuellt innehåll på internet.

I det ena ärendet blev en 17-åring kvinna filmad i smyg när hon och hennes pojkvän hade sex. Pojkvännen lade sedan ut filmen på pornografiska hemsidor.

I det andra ärendet har en 22-årig kvinnas före detta pojkvän spridit bilder och en film som hon skickat till honom på två pornografiska hemsidor.

I båda fallen fälldes gärningspersonerna för grovt förtal.

Lägre än det skadestånd som dömts ut av domstolen
Den 17-åriga kvinnan får nu 35 000 kronor i brottsskadeersättning medan den 22-åriga kvinnan får 20 000 kronor.

Att 17-åringen får en högre ersättning beror bland annat på att hon var omyndig och att hon hade blivit filmad i smyg.

Båda nivåerna är dock lägre än de skadestånd på 70 000 kronor vardera som domstolarna beslutat om.

De två drabbade kvinnorna kan dock kräva in de resterande beloppen som domstolen dömt ut – och som enligt Brottsoffermyndighetens bedömning gäller anseende och ära – från gärningspersonerna.

Reglerna kan komma att ändras
Regeringen har tillsatt en utredning som utifrån teknikutvecklingen ska se över det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten. Utredningen, som ska slutredovisas den 31 januari 2016, ska också ta ställning till om mer kvalificerade ärekränkningsbrott bör kunna ge rätt till brottsskadeersättning.

- I avvaktan på eventuell ny lagstiftning kommer Brottsoffermyndigheten i vissa fall att kunna lämna ersättning för den här typen av integritetskränkningar. I första hand gäller det fall som de nu aktuella där det också framgår klart av utredningen att brottet har utgjort en allvarlig kränkning av privatlivet, säger Peter Jonsson.

 

 

Foto: DJ

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt