Skip to content

Två nya expertdomstolar i Stockholm - nu börjar rekryteringen

Om mindre än ett år ska de två nya "expert-domstolarna" för marknadsrätt, immaterialrätt och konkurrensrätt vara på plats i Stockholm. Idag börjar rekryteringen av de 15 nya domare som ska handlägga de 400 respektive 140 mål som årligen beräknas komma in till de båda instanserna.

 

Det är Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt som förbereder sig för att starta "sina" två nya domstolar - Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen.

- Vi söker domare med hög kompetens, som nu får möjlighet att specialisera sig inom immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt. Det kommer att bidra till en bättre handläggning och en ännu högre kvalitet i dömandet, säger lagmannen Stefan Strömberg, Stockholms tingsrätt.

- En samlad domstolsprövning ökar förutsättningarna för en enhetlig prejudikatbildning inom dessa centrala juridiska rättsområden. Det är positivt inte minst för näringslivet, säger hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, Svea hovrätt.

Två domstolar läggs ner
Enligt den proposition som regeringen idag beslutade om ska samtliga immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål och ärenden i handläggas i de nya Patent- och marknadsdomstolarna - som två instanser.

Samtidigt läggs Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten ner.

Den svenska domstolsprövningen av immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga mål är i dag uppdelad mellan allmänna domstolar, förvaltniningsdomstolar, Patentbesvärsätten och Marknadsdomstolen.

Regeringen anser att den splittrade prövningen försämrar möjligheterna att handlägga dessa måltyper effektivt och med hög kvalitet.

Enligt regerings förslag ska den nya ordningen gälla från och med den 1 september 2016.

Projektledare koordinerar
Både Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt har anställt särskilda projektledare som koordinerar förberedelsearbetet.

De preliminära beräkningar som har genomförts visar att det årligen kommer att komma in uppemot 400 mål till Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt och cirka 140 mål till Patent- och marknadsöverdomstolen i Svea hovrätt.

Både Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt kommer inom kort att påbörja rekryteringsprocessen för att anställa domare till de nya domstolsorganisationerna. Totalt rör det sig om cirka 15 ordinarie domare. Därutöver kommer det sju tekniska ledamöter att tjänstgöra i de nya domstolarna.

Förslaget motiveras av att skapa bättre förutsättningar för en mer enhetlig och koncentrerad domstolsordning och att resurser och kompetens kan användas mer effektivt. En samlad domstolsprövning medför också att systemet blir mer lättöverskådligt för parterna och ökar också förutsättningarna för en enhetlig prejudikatbildning inom de berörda rättsområdena.

 

 

Foto: Björn Larsson Ask/TT

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt