Skip to content

Pappa vinner vårdnadstvist i hovrätten - inte bättre att sonen bor på jourhem

Tingsrätten ansåg att det var bättre att den fyraårige pojken skulle bo kvar på det jourhem där han placerats på grund av mammamsn psykiska sjukdom än att hans pappa skulle få vårdnaden om honom - trots att pappan har bedömts som lämplig "i alla avseenden". Hovrätten river nu upp domen och flyttar över den ensamma vårdnaden till pappan.

 

Mamman hade ensam vårdnad om sin idag fyraårige son men på grund av hennes psykiska sjukdom hade pojken dock under flera års tid flyttats runt mellan en rad familje- och jourhem.

Pappan väckte talan och begärde att Eskilstuna tingsrätt skulle ge honom ensam vårdnad om sonen. Enligt pappan kunde mamman inte ta hand om sonen som for illa i det jourhem där han bodde.

Samarbetsproblem
Tingsrätten ansåg att gemensam vårdnad var utesluten på grund av föräldrarnas samarbetsproblem. Domstolen konstaterade att pojken hade haft obefintligt umgänge med sin pappa och att socialtjänsten efter barnets starka reaktioner på umgänget hade bedömt att det var skadligt för barnet.

Pojken hade dessutom, enligt tingsrätten, börjat finna sig tillrätta i jourhemmet. Eftersom tingsrätten ansåg att det bästa för honom var att inte ryckas upp från sin nuvarande situation - för att flytta hem till sin pappa som han hade en dålig anknytning till - fick mamman fortsatt ensam vårdnad.

Pappan överklagade domen till Svea hovrätt som nu river upp domen och ger pappan vårdnaden.

Hovrätten konstaterar att mamman saknar sysselsättning och behandlas för psykisk sjukdom. Pojken är placerad i jourhem på grund av en allvarlig risk för att sonens hälsa eller utveckling ska skadas på grund av mammans bristande omsorg. Därför bedöms kvinnan vara olämplig som vårdnadshavare.

Lämplig som vårdnadshavare
Hovrätten konstaterar att pappan har en son i samma ålder som pojken med sin nuvarande sambo. Förskolepersonal och övriga referenter har dessutom uttalat sig positivt om pappan i alla avseenden.

I en utredning av socialtjänsten har pappan bedömts vara lämplig som vårdnadshavare.

Hovrätten menar att problemen vid det tidigare umgänget förklaras av att pappan då har varit pressad av andra omständigheter. Pappan bedöms därför vara lämplig som vårdnadshavare.

Eftersom han dessutom kan erbjuda tryggheten i ett varaktigt boende får han ensam vårdnad om pojken. Hovrätten understryker dock att pappan kommer att behöva professionellt stöd i anknytningsprocessen.

 

 

Foto: Hasse Holmberg/TT

 

  • Alt-texten
    Hanna Hamrén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Kan ni inte skriva riktig svenska? "Mamma, och pappa" är barnspråk. Det heter "mor och far".
Stilbrottet i kombination med kanslisvenska som "utesluten på grund av föräldrarnas samarbetsproblem" blir mycket störande.

Läget är mycket värre än så:
mammamsn

Skrivfel får man allt förlåta. Okunnighet när det gäller det man arbetar med är värre....

Mamma och pappa är helt vedertagna uttryck även i domar etc.

Nog för att branschen är konservativ men vi behöver ju inte använda ord från Gustaf Vasas bibelöversättning. Mamma och pappa är bra ord.

Är det OK med stilbrott och talspråk i text också? Kan man i domar skriva "a ja ba", "änna" och "bafatt" också, och till exempel i domskälen skriva "asså rätten ba va ger mamman vårdnaden om ungen, bafatt de ä bäst för den"?

Det heter moder och fader om man nu ska ägna sig åt hårklyveri...

"Det (mera) vårdade språket använder fadern ss. best. sg. o. fäder ss. pl. till far."

Jag hänger inte med, kan du förklara tydligare ?

Hur språket används är ingen exakt vetenskap. Språkforskare använder sig av statistik insamlat från bl.a. media, litteratur för att på så sätt de hur språket förändras under tiden.
M.a.o. språket är föränderligt konstant. Det är bara att acceptera.
Det viktiga med språket är "förståelse". Om det är "far, "mor", morsan, farsan, mamma, pappa, eller andra synonymer - det är ointressant - det viktiga är att vi vet vad som syftas.
Propagerar för flexibilitet och lite mer än "järnspis".

Samarbetssvårigheter använder Insulander Lindh vårdslöst!
Bedrövligt att domstolarna inte ser igenom detta.