Skip to content

Justitieråd ska utreda hur omval kan genomföras snabbare i Sverige

Regeringen har beslutat att analysera förut-sättningarna för att kunna genomföra omval snabbare i Sverige. Utredaren är justitierådet Svante O. Johansson i Högsta domstolen.

 

Omval genomförs när ett val överklagas och det har förekommit brister i valförfarandet. Det kan dock ta lång tid innan ett omval genomförs och i nuläget finns ingen tidsgräns som reglerar detta.

Regeringen anser att en tidsgräns bör övervägas för att undvika långa tider av politisk osäkerhet.

En utgångspunkt för översynen är att omvalet och det ordinarie valet ska ha så lika förutsättningar som möjligt.

Utredningen ska också undersöka hur valsedlar görs tillgängliga i vallokalen för att säkerställa valhemligheten och komma med förslag kring skärpta krav kring detta.

I dag läggs valsedlar ut i anslutning till val- och röstningslokaler. Den platsen är inte skyddad från insyn, vilket kan upplevas som ett problem.  

Utredningen leds av Svante O. Johansson, justitieråd i Högsta Domstolen.

Uppdraget ska redovisas senast i slutet av oktober nästa år.

 

Läs även: 

"Tycker Dagens Juridiks läsare att jag bör överklaga valresultatet - regelverket är ju ingen tillfällighet"

"Trenden att marginalisera hjälpverbet 'skall' i svensk lag äventyrar våra demokratiska grunder"

 

Foto: Jessica Gow / TT

 

 

 

 


  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt