Skip to content

Försäkringskassan förlorar - får inte ändra beslut till nackdel för medborgare

Försäkringskassan får inte ändra ett redan fattat beslut till nackdel för en medborgare som har beviljats sjukpenning. Det konstaterar förvalt-ningsrätten som därmed ger en 61-årig man rätt.

 

I juli 2014 beslutade Försäkringskassan att inte bevilja en idag 61-årig man sjukpenning för perioden juni till och med september samma år.

Vid omprövning i november 2014 bedömde dock Försäkringskassan att mannen var berättigad till hel sjukpenning för perioden och ändrade därför sitt tidigare beslut.

Ändrades igen
I januari 2015 ändrade Försäkringskassan åte sitt beslut på så sätt att mannen inte fick sjukpenning för den aktuella perioden.

Mannen överklagade det sista beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som slår fast att ett beslut inte får ändras till den försäkrades nackdel när det gäller en förmån som har förfallit till betalning.

Om förmånen däremot inte har förfallit till betalning så är huvudregeln att beslutet får ändras om det inte finns synnerliga skäl mot en ändring.

Förföll till betalning i och med beslutet
Den aktuella förmånen förföll till betalning i och med att Försäkringskassan meddelande sitt beslut i november. Försäkringskassan har därför inte haft rätt att ändra beslutet till mannens nackdel.

Förvaltningsrätten  går därför på den 61-årige mannens linje och upphäver Försäkringskassans beslut om att inte bevilja mannen sjukpenning för den aktuella perioden.

Försäkringskassans positiva beslut från november 2014 har istället fortsatt giltighet.

 

 

Foto: Jessica Gow/TT

 

 

  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt