Skip to content

Avtal om "tilläggsarbeten" för 1,3 miljoner inte bevisat - kvinna vinner mot byggbolag

En kvinna som köpt två vindslägenheter av ett byggbolag vinner en tvist mot bolaget. Frågan gäller om vissa av arbetena var att betrakta som "tilläggsarbeten" utanför det ordinarie avtalet. Enligt tingsrätten framgår det inte av avtalet att kvinnan är betlaningsskyldig för majoriteten dessa arbeten - undantaget arkitektkostnader. 

 

Kvinnan köpte i augusti 2010 två lägenheter i Stockholm av byggfirman. Lägenheterna utgjordes vid tidpunkten av råvindar som byggbolaget hade åtagit sig att utföra omfattande renoveringsarbeten i.

Köpeskillingen för de två lägenheterna, inklusive renoveringsarbetena, uppgick till totalt drygt 20 miljoner kronor.

Tilläggsarbete för 1,4 miljoner
Enligt byggbolaget beställde kvinnan, utöver de avtalade arbetena, även tilläggsarbeten i form av bland annat arkitektarbeten, elstyrda skjutglaspartier och ett större fönsterparti i kupa.

Tilläggsarbetena uppgick enligt byggbolaget till drygt 1,4 miljoner kronor.

Kvinnan hävdade att de arbeten som enligt byggbolaget utgjorde tilläggsarbeten i själva verket ingick i köpeavtalet och därmed redan var betalda.

Om inte annat hävdade kvinnan att hon aldrig hade godkänt tilläggsarbetena skriftligen, vilket enligt köpeavtalet var en förutsättning för att tilläggsbeställningar skulle vara giltiga.

Dessutom, menade kvinnan, var arbetena behäftade med fel och hon begärde därför att byggbolaget skulle betala drygt 1,4 miljoner kronor till henne.

Endast arkitektkostnaderna
Stockholms tingsrätt slår nu fast att det framgår klart av parternas avtal att kvinnan ska stå för arkitektkostnaderna. Däremot går det inte att konstatera att de övriga posterna som byggbolaget yrkar ersättning för omfattas av avtalen.

Posterna utgör enligt tingsrätten heller inte tilläggsarbeten eftersom tillvägagångssättet för tilläggsbeställningar inte har följts.

Byggbolaget får därmed endast ersättning för den del av det yrkade beloppet som avser arkitektkostnader, vilket motsvarar knappt 90 000 kronor.

När det gäller kvinnans yrkande om fel i arbetena konstaterar tingsrätten att kvinnan har rätt till prisavdrag för vissa poster, eftersom byggbolaget inte har avhjälpt de fel som kvinnan har reklamerat. Prisavdraget uppgår till 40 000 kronor.

 

Foto: Anders WIklund / TT

 

 


  • Alt-texten
    Frida Jonsson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt