Skip to content

Vattenfall förlorar - får inte bygga vindkraft som kan störa rennäringen

Mark- och miljööverdomstolen avslår statliga Vattenfalls begäran om att få bygga vindkraftverk i Åsele. Enligt domstolen skulle ett tillstånd få stora konsekvenser för rennäringen i områdena där vindkraftverken skulle uppföras.

 

Vattenfall hade ansökt om tillstånd för att uppföra vindkraftverk på flera fastigheter i Åsele kommun. Tillstånd beviljades i november 2013 för vissa av fastigheterna.

Bolaget överklagade till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt och begärde att tillstånd skulle medges för hela det ursprungligen ansökta verksamhetsområdet. Domstolen avslog dock överklagandet.

Länsstyrelsen motsatte sig
Vattenfall överklagade då till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och begärde åter att tillståndet skulle utvidgas till att omfatta ytterligare tre områden.

Samtidigt motsatte sig Länsstyrelsen i Västerbotten, en miljöskyddsförening och Vilhelmina sameby, en ändring av den tidigare domen.

Mark- och miljööverdomstolen avslår nu Vattenfalls överklagande beträffande samtliga områden.

Trots att Länsstyrelsen inte längre motsätter sig en utvidgning beträffande ett av områdena anser domstolen att detta naturområde är så pass känsligt och har en sådan betydelse för rennäringen att tillståndet inte kan utvidgas till att omfatta detta område.

Viktiga naturområden
Angående det andra området, ett bergsområde nära tätorten Fredrika, påpekar domstolen att även detta område utgör ett viktigt betesområde för rennäringen. Även om det inte är fråga om stora markområden kommer en vindkraftsanläggning att störa renarna och kan komma att ändra deras betesvanor.

Det tredje området ligger nära så kallade värdetrakter, inom vilka det finns en hög koncentration av särskilt viktiga naturområden. Även om området till största delen är ungskog avsedd för att avverkas anser domstolen att en vindkraftsanläggning kunde försvåra Länsstyrelsens arbete med värdetrakterna.

Domstolen avslår därför Vattenfalls överklagande i dess helhet.

 

Foto: Solum, Stian Lysberg / TT

 

 

 


  • Alt-texten
    Sara Hovi

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt