Skip to content

Ny rapport: Myndigheter misstänker korruption - men tar inte med det i sina riskanalyser

Frånvaro av korruptionsrisker i riskanalyser sam-tidigt som det finns misstankar om korruption vid statliga myndigheter. Det är två av slutsatserna i en granskning som Statskontoret har genomfört av landets statliga myndigheter.

 

Statskontoret påbörjade sin granskning den 30 april 2014 på uppdrag av regeringen. I arbetet har myndigheten utgått från den ”breda” definitionen av korruption som innebär att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra.

Statskontorets korruptionsgranskning omfattar enbart de statliga myndigheterna.

Samtidigt som man fann en rad problem – korruptionsmisstankar och brister i riskanalyser – visar kartläggningen att merparten av myndigheterna vidtar åtminstone någon form av korruptionsförebyggande åtgärder.

För att komma till rätta med problemen föreslår Statskontoret främst två åtgärder som regeringen borde använda sig av:

  • Utreda möjligheterna att inrätta en gemensam ”visselblåsarfunktion” i statsförvaltningen.
  • Inrätta ett mötesforum för myndighetschefer med särskilt ansvar för det korruptionsförebyggande arbetet i statsförvaltningen.

Statskontoret lämnar också förslag till hur myndigheterna kan förbättra sitt förebyggnade arbete mot korruption.

Följande aspekter borde läggas extra fokus på:

  • Riskanalysen är ett nödvändigt verktyg för arbetet
  • Säkerställ kunskapen hos anställda
  • Säkerställ information och rutiner
  • Följ upp arbetet

 

 

Foto: Janerik Henriksson/TT

 

 


  • Petter Danckwardt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt