Skip to content

Grundlagen kan ändras för att tvinga tidigare ministrar till KU-förhör - ny rapport

Utfrågning i Konstitutionsutskottet

Enligt en ny rapport från konstitutionsutskottet, KU, ska en statsminister i samband med regeringsbildningen kunna kräva att ministrarna ska medverka i KU:s granskning – även efter tiden som minister. Om detta inte skulle fungera så bör grundlagen ändras.

 

Bertil Wennberg – före detta kanslichef i KU – fick förra året i uppdrag att utreda frågan om ministrars och tidigare ministrars medverkan i KU:s granskning. Dett sedan bland annat den tidigare näringsministern Maud Olofsson (C) vägrat att inställa sig till KU-förhör. 

Nuvarande lagstiftning tillräcklig
Enligt Bertil Wennbergs rapport, som färdigställdes tidigare i veckan, finns det inom ramen för nuvarande lagar och regler ”goda möjligheter för KU att se till att ministrar inte uteblir från utskottets utfrågningar.”

Hittills har en sittande minister aldrig vägrat att komma till en utfrågning. Enligt utredningen skulle ett sådant beteende antagligen leda till en misstroendeförklaring.

Av den anledningen behöver därför utskottet möjligheter att begära information från en sittande minister inte ändras.

Grundlagsändring
Utredningen konstaterar också att det bör förväntas av en statsminister att ställa krav på sina tillträdande ministrar att delta i KU:s granskningar.  Om det dessutom införs ett öppet redovisat krav som ministrarna har åtagit sig att följa kommer det inte behövas några sanktionsmöjligheter – som böter eller vite.

Om det däremot inte skulle räcka med den föreslagna lösningen borde ny lagstiftning bli aktuell. Enligt utredningen skulle det i sådana fall handla om nya regler i regeringsformen.

Det skulle förutsätta ett brett förankrat beredningsarbete av det slag som normalt föregår lagstiftning på grundlagsnivå.

Ingen sanningsplikt
I rapporten utreddes också frågan om så kallad sanningsplikt för personer som lämnar upplysningar i KU:s granskningar. Enligt utredningen borde detta undvikas – bland annat för att utfrågningarna skulle få en allt mer domstolsliknande karaktär i så fall.

 

Foto: Henrik Montgomery/TT

 

 

 


  • Petter Danckwardt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt