Skip to content

Friad efter tre och ett halvt år i häkte - åklagaren vill inte att Jonas Falk får förhöjd ersättning

Jonas Falk friades av hovrätten efter att ha åtalats av kammaråklagare Karin Bergstrand i ett av de största narkotikamålen i Sverige någonsin.

”Mina 1 246 dygn som isolerad torde vara en av de längsta isoleringarna i världen för en person som inte avtjänar straff.” Det skriver Jonas Falk till JK och begär förhöjd ersättning sedan han friats av hovrätten i det så kallade Playamålet. Åklagaren anser dock att han inte är berättigad till någon förhöjd ersättning eftersom han till stor del har orsakat de extrema säkerhetsarrangemangen själv.

 

Jonas Falk dömdes av Stockholms tingsrätt till 18 års fängelse i ett av Sveriges största narkotikamål någonsin. Han friades senare helt av Svea hovrätt efter tre och ett halvt år i häkte med rigorösa säkerhetsarrangemang. Chefs-JO Elisabet Fura kritiserade redan för två år sedan Kriminalvården för vissa av dessa åtgärder.

Dagens Juridik har tagit del av Jonas Falks och kammaråklagare Karin Bergstrands skrivelser till justitiekanslern som gäller den ersättning som Jonas Falk har begärt från staten.

"Extrem långvarig isolering"
Jonas Falk begär sammanlagt drygt 15 miljoner kronor i ersättning från staten. I sin skrivelse pekar han på att han greps den 26 december 2010 och försattes på fri fot av Svea hovrätt den 27 maj 2014 strax innan han friades av hovrätten.

Jonas Falk skriver:

”Häktningen har bestått av extrem långvarig isolering, 1 246 dygn, med särbehandlingar som påverkat den psykiska påfrestningen markant.”

Han pekar på att FN har slagit fast att 22 timmar per dygn i cellen ska definieras som isolering och att mer än 15 dygn ska anses vara ”långvarig isolering”.

”Det kan också påpekas att när isolering används som straff på anstalter skall det omprövas var tionde dag. Mina 1 246 dygn som isolerad torde vara en av de längsta isoleringarna i världen för en person som inte avtjänar straff… Påpekar detta för att påvisa att skadeståndet handlar om en på alla sätt extrem situation som saknar motstycke redan avseende tid i isolering.”

"Anmärkningsvärt hög fritagningsrisk"
Jonas Falk räknar därefter, på punkt efter punkt, upp orsakerna till att han anser att han ska ha förhöjd ersättning – bland annat den långa tiden i häkte men också de rigorösa säkerhetsåtgärder som omgärdade både honom själv som person och hela målet under den tid han satt häktad.

Kammaråklagare Karin Bergstrand, som var förundersökningsledare och huvudåklagare i målet, anser dock att han inte borde få förhöjd ersättning. Enligt åklagaren har det funnits starka skäl till både den långa häktningstiden och de säkerhetsåtgärder som Jonas Falk har varit underkastad.

Karin Bergstrand skriver bland annat att Jonas Falk tidigare har fritagits i samband med att han har suttit dömd för en rad allvarliga brott. I sitt yttrande räknar Karin Bergstrand dessutom ett stort antal namngivna personer som enligt henne ingår i Jonas Falks bekantskapskrets och som har bidragit till att fritagningsrisken har varit ”anmärkningsvärt hög”.

Karin Bergstrand skriver:

”I hans umgängeskrets finns A - en person som 1996 dömdes för mord och som även är dömd för andra våldsbrott - och B - en person som 2004 dömdes för försök till mord. B var närvarande då Jonas Falk greps i Colombia och har sedan kommit till Sverige. Vidare fanns C - en person dömd för rån vid två tillfällen och D, dömd för rån”.

"Kretsade runt häktet kvällstid"
Enligt Karin Bergstrand var tre av de namngivna personerna närvarande som åhörare vid rättegången i säkerhetssalen. Samma sak gällde enligt Karin Bergstrand ytterligare två kriminella personer – ”båda dömda till långa fängelsestraff för försök till grovt rån avseende värdedepån i Umeå där kraftig skottlossning med automatvapen förekom.”

Karin Bergstrand skriver också:

”Under förundersökningen framkom att Jonas Falk var vän med E och den som påstods vara hans närmaste man, F. Enligt uppgift från de poliser som tjänstgjorde med bevakningen har F synts kretsa runt häktet Sollentuna kvällstid vid tidpunkter då Jonas Falk var placerad där.”

I ett svar över Karin Bergstrands yttrande kommenterar Jonas Falk detta:

”Man har valt att namnge personer som anses vara kopplade till mig och dessutom, i offentlig skrift, angett vad dessa varit dömda för. Flera av de här personerna tillhör inte min umgängeskrets och flera är inte dömda för brott de senaste 12 åren, t.ex. A samt B som i stort sett är de enda av de namngivna som är vänner till mig.”

Enligt Karin Bergstrand fanns det – utöver fritagningsrisken – även en konkret hotbild mot både domstol och åklagare ”med tanke på eventuella hämndaktioner från colombianska karteller”.

Jonas Falk kommenterar detta i sitt svar:

”Inför tingsrättsförhandlingen hade polis och åklagare ett säkerhetsmöte med tingsrätten där advokaterna inte fick närvara. (I hovrätten kallade domaren även advokaterna till säkerhetsmötet och där målades ingen hotbild upp). Jag har till advokaterna hela tiden hävdat att jag är säker på att åklagaren och polisen till tingsrätten påstått att det finns hotbilder mot åklagarna och kanske även påstått att detta fanns mot domstolen. Min misstanke var att man gjort det för att påverka domstolen. I åklagarens skrift har nu detta bekräftats."

Jonas Falk fortsätter.

"I de fall åklagarmyndigheten på riktigt fått för sig detta, utan någon som helst verklighetsförankring, så har det väl knappast gjort den psykiska påfrestningen, på grund av säkerhetsarrangemang, mindre för mig."

"Har själv orsakat säkerhetsarrangemangen"
Karin Bergstrand konstaterar att Jonas Falk har varit frihetsberövad under mycket lång tid men att det har handlat om en stor och komplicerad utredning. Hon anser också att Jonas Falk ”i viss mån har påverkat utredningstidens längd genom att under vissa perioder vägra medverka vid förhör vilket har gjort att tiden för förundersökning avsevärt förlängts”.

Karin Bergstrand skriver dessutom:

”De överväganden som kriminalvården gjort styrs, som framgår av deras olika skrivelser, av Jonas Falks agerande i samband med tidigare frihetsberövanden och av vikten att något liknande inte fick hända igen. Enligt min uppfattning har Jonas Falk genom sitt eget agerande själv orsakat att han måste förvaras med mycket hög säkerhetsnivå och han bör inte tillerkännas förhöjd ersättning på grund av detta.”

 

 

Foto: DAS/TT och Maja Suslin/TT

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt