Skip to content

Friad efter tre och ett halvt år i häkte - åklagaren vill inte att Jonas Falk får förhöjd ersättning

Jonas Falk friades av hovrätten efter att ha åtalats av kammaråklagare Karin Bergstrand i ett av de största narkotikamålen i Sverige någonsin.

”Mina 1 246 dygn som isolerad torde vara en av de längsta isoleringarna i världen för en person som inte avtjänar straff.” Det skriver Jonas Falk till JK och begär förhöjd ersättning sedan han friats av hovrätten i det så kallade Playamålet. Åklagaren anser dock att han inte är berättigad till någon förhöjd ersättning eftersom han till stor del har orsakat de extrema säkerhetsarrangemangen själv.

 

Jonas Falk dömdes av Stockholms tingsrätt till 18 års fängelse i ett av Sveriges största narkotikamål någonsin. Han friades senare helt av Svea hovrätt efter tre och ett halvt år i häkte med rigorösa säkerhetsarrangemang. Chefs-JO Elisabet Fura kritiserade redan för två år sedan Kriminalvården för vissa av dessa åtgärder.

Dagens Juridik har tagit del av Jonas Falks och kammaråklagare Karin Bergstrands skrivelser till justitiekanslern som gäller den ersättning som Jonas Falk har begärt från staten.

"Extrem långvarig isolering"
Jonas Falk begär sammanlagt drygt 15 miljoner kronor i ersättning från staten. I sin skrivelse pekar han på att han greps den 26 december 2010 och försattes på fri fot av Svea hovrätt den 27 maj 2014 strax innan han friades av hovrätten.

Jonas Falk skriver:

”Häktningen har bestått av extrem långvarig isolering, 1 246 dygn, med särbehandlingar som påverkat den psykiska påfrestningen markant.”

Han pekar på att FN har slagit fast att 22 timmar per dygn i cellen ska definieras som isolering och att mer än 15 dygn ska anses vara ”långvarig isolering”.

”Det kan också påpekas att när isolering används som straff på anstalter skall det omprövas var tionde dag. Mina 1 246 dygn som isolerad torde vara en av de längsta isoleringarna i världen för en person som inte avtjänar straff… Påpekar detta för att påvisa att skadeståndet handlar om en på alla sätt extrem situation som saknar motstycke redan avseende tid i isolering.”

"Anmärkningsvärt hög fritagningsrisk"
Jonas Falk räknar därefter, på punkt efter punkt, upp orsakerna till att han anser att han ska ha förhöjd ersättning – bland annat den långa tiden i häkte men också de rigorösa säkerhetsåtgärder som omgärdade både honom själv som person och hela målet under den tid han satt häktad.

Kammaråklagare Karin Bergstrand, som var förundersökningsledare och huvudåklagare i målet, anser dock att han inte borde få förhöjd ersättning. Enligt åklagaren har det funnits starka skäl till både den långa häktningstiden och de säkerhetsåtgärder som Jonas Falk har varit underkastad.

Karin Bergstrand skriver bland annat att Jonas Falk tidigare har fritagits i samband med att han har suttit dömd för en rad allvarliga brott. I sitt yttrande räknar Karin Bergstrand dessutom ett stort antal namngivna personer som enligt henne ingår i Jonas Falks bekantskapskrets och som har bidragit till att fritagningsrisken har varit ”anmärkningsvärt hög”.

Karin Bergstrand skriver:

”I hans umgängeskrets finns A - en person som 1996 dömdes för mord och som även är dömd för andra våldsbrott - och B - en person som 2004 dömdes för försök till mord. B var närvarande då Jonas Falk greps i Colombia och har sedan kommit till Sverige. Vidare fanns C - en person dömd för rån vid två tillfällen och D, dömd för rån”.

"Kretsade runt häktet kvällstid"
Enligt Karin Bergstrand var tre av de namngivna personerna närvarande som åhörare vid rättegången i säkerhetssalen. Samma sak gällde enligt Karin Bergstrand ytterligare två kriminella personer – ”båda dömda till långa fängelsestraff för försök till grovt rån avseende värdedepån i Umeå där kraftig skottlossning med automatvapen förekom.”

Karin Bergstrand skriver också:

”Under förundersökningen framkom att Jonas Falk var vän med E och den som påstods vara hans närmaste man, F. Enligt uppgift från de poliser som tjänstgjorde med bevakningen har F synts kretsa runt häktet Sollentuna kvällstid vid tidpunkter då Jonas Falk var placerad där.”

I ett svar över Karin Bergstrands yttrande kommenterar Jonas Falk detta:

”Man har valt att namnge personer som anses vara kopplade till mig och dessutom, i offentlig skrift, angett vad dessa varit dömda för. Flera av de här personerna tillhör inte min umgängeskrets och flera är inte dömda för brott de senaste 12 åren, t.ex. A samt B som i stort sett är de enda av de namngivna som är vänner till mig.”

Enligt Karin Bergstrand fanns det – utöver fritagningsrisken – även en konkret hotbild mot både domstol och åklagare ”med tanke på eventuella hämndaktioner från colombianska karteller”.

Jonas Falk kommenterar detta i sitt svar:

”Inför tingsrättsförhandlingen hade polis och åklagare ett säkerhetsmöte med tingsrätten där advokaterna inte fick närvara. (I hovrätten kallade domaren även advokaterna till säkerhetsmötet och där målades ingen hotbild upp). Jag har till advokaterna hela tiden hävdat att jag är säker på att åklagaren och polisen till tingsrätten påstått att det finns hotbilder mot åklagarna och kanske även påstått att detta fanns mot domstolen. Min misstanke var att man gjort det för att påverka domstolen. I åklagarens skrift har nu detta bekräftats."

Jonas Falk fortsätter.

"I de fall åklagarmyndigheten på riktigt fått för sig detta, utan någon som helst verklighetsförankring, så har det väl knappast gjort den psykiska påfrestningen, på grund av säkerhetsarrangemang, mindre för mig."

"Har själv orsakat säkerhetsarrangemangen"
Karin Bergstrand konstaterar att Jonas Falk har varit frihetsberövad under mycket lång tid men att det har handlat om en stor och komplicerad utredning. Hon anser också att Jonas Falk ”i viss mån har påverkat utredningstidens längd genom att under vissa perioder vägra medverka vid förhör vilket har gjort att tiden för förundersökning avsevärt förlängts”.

Karin Bergstrand skriver dessutom:

”De överväganden som kriminalvården gjort styrs, som framgår av deras olika skrivelser, av Jonas Falks agerande i samband med tidigare frihetsberövanden och av vikten att något liknande inte fick hända igen. Enligt min uppfattning har Jonas Falk genom sitt eget agerande själv orsakat att han måste förvaras med mycket hög säkerhetsnivå och han bör inte tillerkännas förhöjd ersättning på grund av detta.”

 

 

Foto: DAS/TT och Maja Suslin/TT

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

37 comments

Du har nog missförstått. Kravet är att det ska finnas sannolika skäl för brottsmisstanken och det har både tingsrätten och hovrätten funnit vid oräkneliga tillfällen i det här målet. När åtalet prövades materiellt fann dock hovrätten att det inte var ställt utom rimligt tvivel att han begått brott. Och då ska man frikännas. Men det har alltså inte varit fel att häkta honom.

Han borde ha en vanlig svensk median timlön (inkl. ob) gånger antalet timmar han suttit fänglsad, d.v.s. ungefär 2,6 miljoner efter skatt (125 kr * 1246 * 24 * 0,7 = 2 616 600 kr).

Och av vilken anledning skulle han ha en vanlig svensk median timlön? Grundas det på att du anser att "besväret" att sitta totalt isolerad i en cell på några kvadratmeter, dygnet runt i 3.5 år, är som att stå i kassan på ICA? Varför skall han inte ha samma timlön som advokaterna? De fakturerade säkerligen 1200 kronor i timmen. Detta "mediana" luktar som att din åsikt mer grundas på jantelagen där ingen skall få mycket pengar. Åklagaren skrev att fritagning inte fick hända igen. Hoppas att JK tänker likadant om att hålla en person häktad och isolerad så länge och därmed agerar genom att betala ut ett rekordskadestånd så kanske, men bara kanske, åklagarna tänker till en gång extra innan de häktar folk under så pass långa tider. Åklagarna mår nog lika dåligt som du när pengar betalas ut.

Mycket väl formulerat Peter Nilsson. Nuvarande JK har dock gjort sig ökänd genom att med alla medel försöka hitta på sätt för att staten ska slippa betala skadestånd.

Nej man ska utgå ifrån kollektivavtalsenlig lön, plus natt, helg och traktamentsersättning i så fall. Jag har inget emot att klämma åt staten men jag tycker att stå i kassan eller på kontor, köra ut mjölk eller sopbil är värre. När man är häktad har man trots allt en viss frihet som man inte har när man tvingas till att arbeta. Staten är i förlängningen vi vanligt folk. Ansvarig åklagare ska betala en viss del ur egen ficka genom exempelvis löneavdrag.

När en privatperson frihetsberövar någon kallas det för människorov. Staten ser så pass allvarligt på det så livstid finns i straffskalan. Det är det enda brottet förutom mord som kan medföra livstids straff. Om det skulle finnas ett fall av kidnappning där offret hållits 3.5 år i ett litet rum kan vi nog vara överens om att du inte skulle säga att offret skulle få en median lön. Vari består skillnaden? Kidnapparen döms till fängelse men staten, i detta fall åklagaren, får inget straff alls. Den enda konsekvensen är skadestånd. Ju allvarliga rättsövergreppet var desto mer skall skadeståndet vara.

"När man är häktad har man trots allt en viss frihet som man inte har när man tvingas till att arbeta"

Du pratar i nattmössan fullständigt om saker du inte har en aning om.

Jag håller med Magnus ovan i principen om att fyrtio timmars arbetsvecka som bara innebar att softa i en häktescell inte vore särskilt slitsamt jämför med många vanliga hederliga arbeten. Användarnamnet "Stock svenskt snus 2000 THB" väcker dock frågan om sexköpare borde få något skadestånd öht.

Arbetar du 24h inlåst på 6kvadratmeter och får endast lämna för frisk luft i 30min i en hundbur på taket på samma arbetsplats?

Jävligt märklig arbetsplats du har om så är fallet.
Javisst, glömde att du får ju inte heller ha någon kontakt med någon som helst annan levande person (undantaget den som lotsar dig till och från toaletten). Men så är det ju säkert på din arbetsplats också...

Jäkligt märkligt och grundlöst antagande om min person, i linje med ditt övriga försök till resonemang. Du blir inte tagen på allvar speciellt ofta, eller hur?

Staten kan inte äta sin kaka och spara den också. Om man inte kan beivra tillräckligt allvarliga fel som statliga tjänstemän har begått med JK kompensation bör de utveckla någon annan sätt att komma åt problemet. Det får inte bli så att staten ifrån säger sig ansvar för allvarliga fel samtidigt som det inte finns någon personlig ansvar för statliga tjänstemän när allvarliga fel uppstår. kompensationen är en kostsam markering som ska fungera som incitament att inte göra om samma misstag. Om JK väljer bort kompensationer för ofta eller minskar summan så att det inte är kännbart för staten försvinner incitament gör om gör rätt.
Samtidigt kan man fråga sig själv vad fyller en tandlös JK för funktion, när man inte behöver lyssna på dem och om det inte finns någon konsekvens av att ignorera dem

Jag tycker att det låter som kvalificerat skitsnack från Karin Bergstrand, efter att snabbt ha googlat i frågan så kan jag konstatera att fritagningarna ligger 14-20 år tillbaka i tiden. Och att Jonas vänner som besökte rättegången skulle vara ett bidragande skäl till de extrema säkerhets arrangemanget saknar också helt grund. 1 det måste avhandlas säkerligen ett hundratal rättegångar årligen där vänner och bekanta till de åtalade, besöker rättegången som åhörare och som är dömda för både fler och grövre brott än personerna A, B, C och D som åklagaren hänvisar till. 2 beslut om säkerhetsarrangemanget hade tagits långt innan tingsrätten och då kunde Karin Bergstrand omöjligt veta vilka som skulle komma att besöka rättegången som åhörare. För att bara nämna något om denna sjuka historia.

JK är dessvärre jävig som statens grindvakt vilket många får erfara. Målet var också ett fackverk av ett sanslöst önsketänkande i form av en förundersökning grundad på förutfattade meningar och lösa rykten. Något som tidigt blev ett politiskt mål för att upprätthålla en skenprocess med en hoper karriärister. Det är dags att snickra ihop något bättre, under tiden ska staten ersätta de som drabbas. Tycker att ersättningsanspråket är i lägsta laget, det är väl inte mycket att orda om.

Men varför skall en åklagare få yttra sig angående skadestånd över huvud taget? Är det inte lite kränkande för den drabbade? Ja menar åklagare motsätter sig väl i stort sätt alltid höga skadestånd eftersom annat vore att erkänna att de gjort grova fel och de hålls ju inte heller ansvariga så därför behöver man inte låta dem kommentera häktningarna. Jag skulle inte sätta mig i häkte, eller i fängelse för varken 1 miljon om året eller 15 miljoner för 3.5 år.

Instämmer till fullo.
Det finns flertal områden som det är jäkligt märkligt varför åklagarmyndigheten får lov att yttra sig, när det uppenbart inte längre är åklagarmyndighetens sak att avgöra.

AG -Du har fel i nästan allt du skriver.
Åklagarna motsätter sig inte alls "i stort sett alltid" höga skadestånd. De flesta ansökningar tillstyrks utan erinran. Det faktum att någon har suttit häktad och sedan frias innebär i sig inte att något fel har begåtts överhuvudtaget och än mindre grova fel.

Men nu ska jag förklara varför åklagarna avkrävs ett yttrande.
1) JO har inte tillgång till åklagarnas datorsystem vilket betyder att de inte har någon som helst möjlighet att kontrollera om det den sökande säger är riktigt. Så om jag skriver in och begär skadestånd för att ha suttit häktad tre månader måste de kontrollera det med någon myndighet.
2) Ibland begär den sökande förhöjd ersättning av olika anledningar eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst mm. Den myndighet som har bäst information om vad som hänt och därmed möjlighet att bemöta och därvid tillstyrka eller avstyrka begäran är just Åklagarmyndigheten där de som handlagt förundersökningen finns.
2) Åklagarmyndigheten är ju ansvarig för frihetsberövande (om än inte ensamt ansvariga). Att inte låta "motparten" kommentera ett skadeståndskrav är fullständigt idiotiskt. I vilka andra sammanhang dömer man ut ett skadestånd utan att den som är ansvarig för skadan bemöta påståendet?

En alternativ väg att gå vore att låta domstolarna och/eller häktet yttra sig istället men dels har de inte hela bilden och dels tror jag Rättsväsendet vill hålla domstolarna borta från den typen av frågor eftersom det skulle skada bilden av domstolarnas opartiskhet. Åklagarna är ju redan den tilltalades motpart ändå.

Jag hoppas ditt inlägg bror på bristande kunskap och att du förstår lite bättre nu när jag förklarat skälen för varför vi har den ordning som vi har.

Sicket kvalificerat skitsnack (eller du kanske tror på det själv).

1. Det går utmärkt att ta det via domstolen (de som godkänner sådana här slentrianmässiga omhäktningar och iom det har fullständig koll på hur folk häktats och omhäktats).

2. Det är knappast åklagarmyndigheten kapabel att bedöma.

3. Nej, det är ju som sagt domstolarna som godkänner skit som det här (bla "kokainmålet"s häktningar). Så hur pass opartiska de är, det kan ju diskuteras...

Utöver det, ta LRV med SUP-målen. Där har individerna ansetts sakna underlag för straffrättslig påföljd och iom det överlämnats till vård istället för till fängelse.
Likförbannat får just åklagarmyndigheten alltid yttra sig vid ansökning om friförmån eller vårdens upphörande (precis såsom om de vore medicinskt kunniga likt en läkare).

Där är åklagarna ALLTID emot vårdens upphörande (visa mig ett enda fall där så inte är fallet med LRV med SUP).

Jag tror inte åklagarnas inställning i skadeståndsanspråk är särskilt annorlunda (dvs till nackdel för den enskilde).

AG - Jag har sett massvis med ärenden sådana ärenden där åklagarmyndigheten tillstyrkt ersättning rakt av. Det är rutinärenden - de får dock ingen uppmärksamhet i media. De ärenden som får uppmärksamhet eller har något juridiskt intresse är de där åklagarmyndigheten avstyrker ersättning - där det blir en tvist. Du får väl vända dig till JK för statistik eller exempel om du inte tror mig.

När det gäller tillstyrkande av förhöjd ersättning vet jag inte. Jag har inte personligen sett något sådant ärende. Men det var knappast det mitt bemötande av din kommentar handlade om. Du skrev att åklagarmyndigheten inte borde få yttra sig alls eftersom det vore kränkande för den enskilde vilket ju är löjligt. Du skrev ju också att Åklagarmyndigheten inte tillstyrkte "stora skadestånd" vilket ju är en annan sak än en förhöjd ersättning. Åklagarmyndigheten har garanterat tillstyrkt "stora skadestånd" vad man nu än lägger i det.

Sedan så säger du emot dig själv för du tycker det är okej att åklagaren yttrar sig kring "särskilda omständigheter" men inte om förhöjd ersättning. Men det är just sådana omständigheter som kan leda till att man kan få förhöjd ersättning.

Sedan förde du fram en rad anklagelser i det enskilda fallet som inte har något med ersättningsfrågorna att göra överhuvudtaget. Men låt säga att du JF framfört samma anklagelser till Justitiekanslern i sitt ersättningsanspråk. Menar du på fullt allvar att det vore bättre om åklagaren INTE fick chansen att bemöta anklagelserna?

Varför argumenterar du för att tysta ena parten i en tvist?

Ok jag tar det lite tydligare. Åklagaren skall få svara på frågor från JK ifall det stämmer att den häktade blivit frikänd, hur länge häktningen pågick, om restriktioner förelegat. Med särskilda omständigheter kan menas t.ex. om personer, som artikeln avser, nekats besök, placerats på isoleringsavdelningar etc etc. Åklagaren skall svara om det är stämmer att detta har hänt. Det jag ställer mig emot är att åklagaren skall yttra sig över om JK bör betala ut förhöjt skadestånd för dessa omständigheter. När åklagaren får yttra sig om frågor hur stort ett skadestånd borde bli så blir det olustigt. Inte när de ger faktainformation om vad som har skett. Karin Bergstrand har i sitt svar använt sig av resonemanget att det funnits skäl för att behandla honom så som skett. Hon borde bara erkänt att det hänt och sedan lämnat för JK att ENSAMMA avgöra vad det får för effekt på skadestånd.

Det är dags att beskära antalet statens servila tjänare som går politiska och ekonomiska ärenden på kontrakurs mot alla lagar de själva påstår att de följer. Annars kan man lika gärna avskaffa domstolsverket och låta polisen besluta om skuld baserad på vad de hört och vad som står på internet. Jonas Falks advokater verkar ha glömt en nolla i ersättningsanspråket och det kompenseras ju inte av alla nollor bakom förundersökningen och den fällande tingsrättsdomen.
Själva gripandet verkställdes av den senare för korruption nedlagda myndigheten DAS vilket visar på goda kontakter hos åklagare och förundersökningsledare till den korrumpta knarkhandlande colombianska statsmaffian. Huvudåklagarens taffliga argument är alla smått infantila efterhandskonstruktioner. Det är dags att börja sopa rent i den totalitära ekonomistyrda korrupta delen av det svenska juridiska systemet. Det fungerade väl med bara tre statsmakter i en juridisk miljö styrd av konsensus men det kommer alltid andra tider. Idag styrs landet som en filial till ett företag med brist i kassan och juridiken måste skiljas från kusinen politik om landet ska kunna kallas för demokrati. Som gossen ruda följer man inte ens lagstiftning från EU. Man skönmålar också gärna istället allt med ett juridiskt fikonspråk, kalla istället allt vid dess rätta namn.

JR 2015-10-14 10:08, du avslutar:  "kalla istället allt vid dess rätta namn".

Ja, tänk bara om alla talade den sorts klarspråk i alla sina akademiska och andra texter som professor i rättsvetenskap Dennis Töllborg, vilken skillnad skulle inte bara en sådan sak göra?  Kalla en slav för en slav, feodalism för feodalism, bedrägeri för bedrägeri, självrättfärdigande hyckleri för självrättfärdigande hyckleri (istället för politik, mm.), navelskådande hitte-på för navelskådande hitte-på (istället för underrättelseverksamhet, m.m.), den autistiska processen för att rättfärdiga beslut för den autistiska processen för att rättfärdiga beslut (istället för "lag", m.m.).

Direkt citat:  "As a result, the only way to save the values which are the foundations of a democracy, based on human rights, is to give the new phenomena their correct names: intelligence can be called deaf and blind fact-inventing, politics utilitarian hypocrisy and law the autistic process of justification.  Then we can at least save our language and thereby give concepts like democracy, the rule of law and human rights a fair chance to survive this dark period."  (p. 17, GRI-rapport 2008:5, Intelligent suicide?, Dennis Töllborg, Gothenburg Research Institute, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18363/3/gupea_2077_18363_3.pdf.  Dennis Töllborg är Professor i rättsvetenskap/JD, full universityprofessor in legal science, STIAS Fellow, Financed by Torsten Söderbergs Stiftelse Gothenburg Research Institute (GRI), University of Gothenburg, Sweden.)

Självlögnen degraderar utövaren och det samhälle som utövar den, och leder så småningom, fast inte alltid i samma generation, till bådas undergång.

Töllborg är ett sällsynt ljus i mörkret. Tyvärr så når hans budskap oftast inte ut till de som verkligen behöver höra det, främst pga att han ständigt motarbetas av de som har saker att dölja (samt utöver det, allmänhetens mentala slapphet).

Se bara på utredningen som dåvarande Polismyndigheten Västra Götaland beställde av Töllborg, den blev inte vad de hade tänkt sig -varpå de försökte släta över den och sedan hände inte ett skit (i princip inga rutiner ändrades och inget ansvar utkrävdes i något led).

Fredrik1 2015-10-15 17:04, jo, jag läste den utrednigen, eller det som skulle blivit den utredningen.  Dvs "Black 12.  The harm has to be spelled out."  [PDF,  5.3 MB]  Den var tom vassare än "GRI-rapport 2012:1 - Älska din navel!"  [PDF, 678 KB].

Att det är så svårt för Dennis Töllborg att bli förstådd lär delvis bero på att Sverige inte bara är ett utan två 'paradigmhopp' bort från riktig rättsskipning.  I riktig rättsskipning går rätt före författningstext, men här tillämpas regler från den exekutiva makten som går före författningstext från lagstiftarna.  Töllborg ger exempel på detta, men jag har själv genomfört experiment gentemot myndigheter som bekräftar att de även när jag beordrar dem att följa författningstext svarar de att de måste följa instruktioner från regeringsorgan.  Det är för övrigt även för mig nästan omöjligt att få förståelse för vad det egentligen är som står på spel, utom bland de som redan själva fattat detta.  Flertalet är indoktrinerade i att makt är rätt.

Ouups.  Visst, Black 12. är oerhört viktig, och Töllborg talar ju om detta ärende där.  Men det är förstås "Uppdraget!  En utredning beställd av Polismyndigheten i Västra Götaland", det ska vara.  Finns i två digitala versioner, en 5.4 MB stor PDF (denna länk), och så en fil han kallat uppdraget_v2.pdf, 577 KB stor (denna länk).  Jag jämförde när jag i somras läste den, och det är samma text, men olika format.

The swedish justice system is corrupt and who doesn't know this is either stupid or profiting from it.
When you don't have an independent body or people overseeing the process this is always the outcome. The final judgement should alway lie with public opinion not in the hands of the state.
The final judgement can't lie with the government, human nature, pride and the competative nature to win and excel in a career will always come before honesty.
Karin Bergstrand should be heading to prison for her criminal dealing in this case. How can a prosecutor act and lie in court with no one in the justice system or media highlight this behaviour? When you don't have punishment for people in the justice system you will breed psychopath.. This is my opinion...

Det svenska rättssystemet känner mycket väl till att Karin Bergstrand ljugit i Playa ärendet och hon är dessutom sedan tidigare känd för att vara en åklagare som "går över gränserna". Varför accepteras det i svenska rättsystemet kan undras? Om man går ut med vad som egentligen hänt i "playa" ärendet så får det endast en konsekvens att medborgarna tappar förtroendet för rättssystemet. Vilka i rättssystemet skulle ha någon förtjänst av det? De som har anledning att gå ut med information vad som har hänt är ju de åtalade och deras advokater, och det har de gjort. Men det kan inte påstås att ens media varit särkilt intresserade av att verkligen granska vad som hänt. Men vad som hänt i rättssalen finns på band. Vad advokaterna har påvisat skett finns i artiklar i t.ex. Dagensjuridik. Det finns i skrifter till domstolen också. Man väljer att inte sparka eller åtala Karin Bergstrand eftersom det blir ett erkännande att det finns åklagare i Sverige som begår brott för att sätta dit brottsmisstänkta. Detta är givetvis väldigt illa i ett land där åklagare har betydligt mer makt än i andra länder. Bättre sopa detta under mattan.....

Peter Nilsson.. you seem to know what is going on. If these judges are men of principle then they have to do the right thing no matter what the circumstansces inline with their oath. Not doing so destroy democracy even if they can brush it under the doormat. How the politicians could allow the justice system to govern itself is amazing. That means if anyone who doesn't believe in the justice system can opt out. As long as their isn't an independent body to oversee the system people can opt out for lack of responsibility. The British kingdom collapse because the king allowed the servants to much freedom and they turned into thugs. That is whats going to happen here too, only a matter of time.

Freemason 2015-10-14 23:13, in the sense of right and wrong, obviously I have the right to opt out because a system that can ignore the law with no consequence, have no right to force consequences on others for simple transgressions of statutes and rules that haven't actually hurt anyone.  BUT here in Sweden, Might Is Right, i.e. the system have thugs working for them that either have not the mental capacity or else not the will to get this fact.  So they simply force their illegitimate rules onto others, even when their supposed right is challenged.  Not even when challenged they appear to believe that they have to demonstrate their 'right', it's simply assumed that Might Is Right.  Or maybe they know that they don't actually have any right, but refuse to admit it.  I have thoroughly tested these people.  I have the documentation for what I'm saying.  Also read the texts on my home page, click my signature above.

I thought I was alone in fighting this corrupt system. I have been bankrupted by this swedish corrupted system. I was snowballed by Varbergs tingsrätt over and over again. I had to educate myself and did research to understand what was really going on. I was under the impression that lawyers is there to fight for you but that isn't the case. They are there to make money and only money even if they know the outcome. They give me the impression that right is right and someway along justice would be done. I couldn't have been more wrong in beliving the hype. Anytime you have to threaten the people to comply if they haven't committed a crime that tyranny = non-democratic. If the state doesn't act responsibile the people have a natural right to protect themselves and their property.

JR 2015-10-19 13:19:  "Det har dock inte gått upp för det officiella juridiska Sverige att incitamenten för ett fungerande rättssystem saknas i landet.  Sverige är således en diktatur enligt internationella normer."

Ang. den rättsliga bananrepubliken så la jag ut "Rättvisa" i förrgår (länk).  Jag skulle dock föredra det, om de som föreger sig för att syssla med 'rättvisa' faktiskt också gjorde det, för det finns ju en hel massa ämnen som verkligen skulle behöva äkta rättvisa.  Som Max Igan säger, vi MÅSTE använda rättssystemet, trots att det är konstruerat som förtryckarinstrument, för att desarmera det större förtryckarsystemet.  De som på pappret sysslar med rättvisa har här sin stora chans att göra en verklig insats för mänskligheten.