Skip to content

"En pionjär som lyfter fram juridikens centrala roll" - därför blir Anne Ramberg hedersdoktor

Doktor Anne Ramberg - "framhåller oförtrutet de rättsstatliga värdena i alla sammanhang".

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har utnämnt två nya hedersdoktorer - Advokatsam-fundets generalsekreterare Anne Ramberg och professor Paul Oberhammer vid universitetet i Wien.

 

Anne Ramberg är sedan år 2000 generalsekreteraren för Sveriges Advokatsamfund.

I motiveringen skriver Uppsala universitet att hon är ”en pionjär på många sätt och genom hennes ledarskap i samfundet har hon satt advokatens roll i rättssamhället på kartan på ett helt nytt sätt”.

"Framhåller rättsliga värden"
Fakulteten skriver att ”Anne Ramberg i alla sammanhang oförtrutet har framhållit rättsstatliga värden och tron på rättsskydd och grundläggande rättigheter för enskilda (…) I alla sammanhang där Anne Ramberg verkar lyfter hon fram juridikens centrala roll i förverkligandet av rättsstaten och ett fungerande samhälle där de grundläggande värderingarna och demokratin ska stå i förgrunden.”

Den andra hedersdoktorn, Paul Oberhammer, är professor i civilprocess och dekanus vid den juridiska fakulteten i Wien, efter att tidigare ha innehaft professurer i Tyskland (Greifswald, Halle-Wittenberg) och Schweiz (Zürich).

"Klarast lysande stjärnan"
Enligt motiveringen är Paul Oberhammer ”en av de klarast lysande stjärnorna på den internationella processrättens himmel, något han förenar med en ledande ställning i nationell civilprocessrätt, inklusive skiljeförfarande, inom den tyskspråkiga världen.”

Paul Oberhammer har en lång meritlista och har bland annat lett flera internationella forskningssamarbeten. Fakulteten skriver att ”hans kanske viktigaste insats är initierandet och upprätthållandet av ett årligen återkommande möte mellan doktorander i Zürich, Wien, Ljubljana och Uppsala, vilket nu gått in på elfte året.”

 

Foto: Bezav Mahmod/TT

 


 

 


  • Petter Danckwardt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt