Skip to content

Civilutskottet: inför sanktioner mot kommuner med långa handläggningstider i byggärenden

Handläggningstiden för anmälningsärenden, såsom tillstånd att installera en eldstad, ska förkortas

Riksdagens civilutskott är positivt till regeringens förlag om ändringar i plan- och bygglagen - att handläggningstider för ärenden som inte kräver bygglov utan bara "anmälan" ska införas. Utskottet föreslår också att det införs incitament eller sanktioner mot kommuner som inte håller sig inom de nya handläggningstiderna.

 

Anmälningsärenden behandlar åtgärder som inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov, men ändå måste anmälas till kommunens byggnadsnämnd.

Det kan handla om att bygga ett så kallat Attefallshus, att riva en del av en byggnad eller att installera en hiss eller eldstad. Arbetet får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Sanktioner för långa handläggningstider 
Civilutskottet föreslår också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att koppla någon form av incitament eller sanktioner till de kommande reglerna om handläggningstider.

Enligt utskottet kan incitament eller sanktioner antas bidra till att kommunerna håller sig inom tidsgränserna.

Förslaget om tillkännagivande bygger på motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

 

Foto: Pontus Lundahl / TT

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt