Skip to content

Ändring i diskrimineringslagen leder till "dubbelbestraffning" av skolor

Ändringen av diskrimineringslagen innebär att även ”bristande tillgänglighet” blev en grund för diskriminering. Det visar sig nu att en av lagänd-ringens effekter är att skolor som diskriminerar elever kan "straffas" dubbelt.

 

Lagändringen har gjort att personer med funktionsnedsättning fått bättre skydd mot diskriminering.

- Det kan handla om rent fysiska hinder som höga trösklar eller trappor som försvårar för personer med funktionsnedsättning. Det kan även vara brist på hjälpmedel som krävs för att någon ska kunna delta i skolan eller på jobbet, säger Carolina Stiwenius, jurist på Diskrimineringsombudsmannen, DO, till DN.

Bristande tillgänglighet
DO har sedan årsskiftet fått in 201 anmälningar som gäller bristande tillgänglighet – 40 av dem är mot skolor. Den större delen av anmälningarna gäller brister i särskilt stöd, exempelvis elever med med autism som inte kan ta del av utbildningen i samma utsträckning som sina klasskamrater.

DO utreder nu åtta skolor – men anmälningar om elever som inte får tillräckligt särskilt stöd utreddes även före lagändringen, av Skolinspektionen.

Brister i särskilt stöd
Skolinspektionen har hittills i år fått in 500 anmälningar som gäller just brister i särskilt stöd. Flera av dem kan alltså även vara aktuella för DO, enligt DN.

- Vi har börjat lämna över uppgifter till DO som skulle kunna utgöra diskriminering på grund av bristande tillgänglighet, säger juristen Elisabeth Seferidis på Skolinspektionen.

I slutändan kan effekten bli att en anmäld skola "straffas" dubbelt. Ett exempel är med vite från Skolinspektionen i kombination med krav på att betala diskrimineringsersättning till eleven om DO driver och vinner ärendet i domstol.

 

Foto: Jessica Gow / TT

  • Petter Danckwardt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt