Skip to content

Segrare i domstol bor för långt bort - hade inte rätt att överklaga

De två privatpersonerna fick i och för sig rätt i domstolen men deras överklagande borde ha avvisats i ett mål om ett planerat vindkraftsverk. Orsaken är att de bor minst en mil därifrån. Det konstaterar Mark- och miljööverdomstolen som därför river upp den tidigare domen.

 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade i maj 2013 om slutliga villkor i ett tillstånd för en vindkraftsanläggning i Åmål.

Två av de boende i området överklagade ett av villkoren som rörde ljusstyrkan för så kallad hindersbelysning vid mörker till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Vann i domstol efter överklagande
Personerna begärde i första hand att villkoret skulle ändras så att vindkraftverken i första hand ska vara försedda med radarstyrd hindersbelysning och i andra hand att ljusstyrkan för hindersbelysningen inte bara ska kunna ställas ned så mycket som gällande bestämmelser medger utan också att det ska finnas en skyldighet att ställa ned den.

Domstolen konstaterade att kostnaden för en radarstyrd hindersbelysning i detta fall fick anses rimlig i förhållande till den nytta som finns med åtgärden. Domstolen ansåg också att det var lämpligt att det skulle finnas en skyldighet att ställa ned ljusstyrkan för hindersbelysningen så mycket som gällande bestämmelser medger.

Mark- och miljödomstolen gick därmed på de två privatpersonernas linje och biföll deras överklagande.

Inte behöriga att överklaga
Domen överklagades dock av vindkraftsbolaget till Mark- och miljööverdomstolen. Bolaget begärde länsstyrelsens beslut skulle fastställas och att domstolen skulle pröva om de två männen som hade klagat i målet verkligen hade haft rätt att göra det.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar nu att de två personerna bor på ett avstånd om cirka 10 respektive 12 kilometer från vindkraftparken. Ingen av dem har till stöd för sina överklaganden ens påstått att de är personligen berörda av vindkraftverkens hindersbelysning.

Med hänsyn till det avstånd som finns till vindkraftparken kan personerna, enligt domstolen, inte anses vara berörda på sådant sätt att de har haft rätt att överklaga länsstyrelsens beslut.

En av personerna har i och för sig åberopat att han i Mark- och miljööverdomstolen företräder flera personer - men detta kan enligt domstolen inte beaktas vid bedömningen av om han själv har haft rätt att klaga på länsstyrelsens ursprungliga beslut. Mark- och miljödomstolen borde därför inte ha tagit upp männens överklaganden till prövning i sak.

Männens överklaganden avvisas därför varvid länsstyrelsens beslut står fast.

 

 

 

Foto: Frank Rumpenhorst/TT

  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt