Skip to content

Enklare få ut uppgifter från Transportstyrelsens register - nytt lagförslag

Det ska bli enklare att få ut uppgifter ur Transport-styrelsens vägtrafikregister. Det framgår av ett lagförslag från regeringen.

 

Regeringen har överlämnat proposition till riksdagen med förslag till ändringar i lagen om vägtrafikregister.

Ändringarna syftar bland annat till att kunna effektivisera Transportstyrelsens arbete i samband med förfrågningar om uppgifter ur registret.

Propositionen innehåller två förslag till lagändringar.

  • Dels slås det fast att personuppgifter i vägtrafikregistret också får behandlas för att fullgöra en i lag eller förordning stadgad skyldighet att lämna ut uppgifter under förutsättning att mottagarens ändamål inte är oförenligt med de ändamål som uppgifterna i registret har samtalts in för.
  • Dels får den registrerade direktåtkomst till sina egna uppgifter i registret.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 

Foto: David Magnusson / SvD / TT


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt