Skip to content

Tiofaldig KU-kritik mot regeringen - "ovanligt kritiskt, ovanligt enigt"

Regeringen får idag svidande kritik på tio punkter när Konstitutionsutskottet, KU, presenterar sin årliga granskning. "Det är ett ovanligt betänkande på många sätt, ovanligt kritiskt och ovanligt enigt", säger KU:s ordförande, juristen Andreas Norlén (M).

 

Totalt har KU behandlat 30 anmälningar från riksdagsledamöterna. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningsmyndigheterna och statliga bolag samt ministrarnas tjänsteutövning.

Här är de fem tyngsta punkterna:

Erkännandet av staten Palestina
”Efter regeringsförklaringen hösten 2014 gav regeringen bilden av att man hade tagit ställning i frågan om erkännande innan Utrikesnämnden hade haft sitt sammanträde. Regeringen hänvisade bland annat till 'vårt kommande erkännande av Palestina' och 'Sveriges erkännande av Palestina' i sin kommunikation utan att informera om den pågående beredningen i ärendet."

KU anser att det inte går att utesluta att omvärlden uppfattade palestinaärendet som avgjort före Utrikesnämndens sammanträde och att därmed förutsättningarna för ett samråd kan ha försämrats.

Regeringen borde enligt KU ha varit tydligare med att det pågick en beredningsprocess.

Däremot frias utrikesminister Margot Wallströms information till EU:s medlemsländer om Sveriges kommande erkännande av Staten Palestina. Utskottet konstaterar att den information som lämnats inte omfattas av regeringens skyldighet att samråda med riksdagen om EU-ärenden."

Skulle ha väntat med utredare om Bromma flygplats
KU anser att regeringen borde ha väntat på ett riksdagsbeslut innan de beslutade att utse en statlig samordnare för Bromma flyplats. Trafikutskottet hade redan ett förslag som i väsentliga delar rörde samma fråga.

Förslaget, som var känt inom regeringen, innehöll ett tillkännagivande om att regeringen inte borde tillsätta någon förhandlingsperson när det gällde frågan om att avveckla citynära flygplatser. 

Kritik för förbifart Stockholm
Regeringen får också kritik för att inte ha hushållit med resursern i frågan om vägprojektet ”förbifart Stockholm”. Regeringen beslutade hösten 2014 att frysa arbetet med förbifarten för att ge tid till förhandlingar med Stockholms läns landsting om omfördelning av resurser.

Men regeringen kände vid denna tidpunkten inte till om landstinget kunde tänka sig förhandlingar. KU tycker därför att regeringen borde ha inhämtat ett yttrande från landstinget i frågan innan den tog beslutet om frysning. 

Romson prickas för kritik mot Naturvårdsverket
Miljöpartiets klimat- och miljöminister Åsa Romson kritiseras för sitt uttalande om licensjakt på varg. KU anser att ministerns uttalande kan uppfattas som en kritik i efterhand mot Naturvårdsverkets beslut. 

Vårdval bereddes för snabbt
Förslaget om att upphäva kravet på vårdvalssystem i primärvården bereddes för snabbt anser KU. Regeringen borde ha hämtat yttrande från Lagrådet och gett remissinstanserna längre tid att komma med synpunkter.

Regeringen har påpekat att förslaget behövde beredas snabbt, men KU tycker inte att det motiverar att rutinerna frångås.

 

Foto: TT

 

 

 

 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt