Skip to content

Registrerad ägare till veteranbil förlorar mot staten - utmättes för annans skatteskuld

Bilarna på bilden har ingenting med det aktuella fallet att göra.
Bilarna på bilden har ingenting med det aktuella fallet att göra.

Mannen kunde bevisa att han ägde bilen men inte varför ett företag hade haft bilen i sina lokaler. När bilen utmättes för företagets skulder fick han där-för inte tillbaka den.

 

Kronofogdemyndigheten utmätte i september 2012 en veteranbil hos ett företag med skatteskulder. En man som hävdade att han ägde bilen väckte talan mot företaget och staten genom Skatteverket.

Företaget förutsattes vara ägare
Bilen stod vid utmätningen förvarad i en industrifastighet som tillhörde företaget.

Nacka tingsrätt konstaterade att företaget hade besittning av bilen och att det därför enligt utsökningsbalken ska förutsattas - presumeras - vara ägare.

Den registrerade ägarens uppfattning redovisas i tingsrättens dom:

"Han köpte bilen den 12 oktober 2007 och är alltjämt ägare till bilen. Bilen är ett museiföremål avsedd for visningar och är inte lämpad för vanligt bruk. Då bilen saknar moderna låsanordningar och är av sådan karaktär att den inte kan stå parkerad utomhus har den allt sedan förvärvet stått i förvar i en industrifastighet ägd av X (företaget). Ett muntligt avtal avseende förvaring av bilen har ingåtts mellan honom och Killarney." 

Kunde inte visa avtal med företaget
Mannen kunde bevisa att han hade köpt bilen år 2007 och det var han som var registrerad som ägare till den. Men detta kunde enligt tingsrätten inte bryta presumtionen för företagets äganderätt.

”När det inte genom de yttre omständigheterna är uppenbart att egendomen tillhör någon annan än gäldenären, har tredje man därför även att visa på vilken grund gäldenären har egendomen i sin besittning utan att äga den, exempelvis genom avtal om deposition, pant eller nyttjanderätt.”

Mannen kunde inte visa varför företaget haft bilen i sin besittning utan att äga den.

Tingsrätten ansåg därför att mannen inte fullt ut hade styrkt äganderätten till bilen.

Hovrätten går på tingsrättens linje
Mannens överklagande domen men också Svea hovrätt anser att det är mannens sak att bevisa att veteranbilen tillhör honom.

Trots att det är klarlagt att mannen köpt bilen anser hovrätten att mannen inte kunnat visa varför företaget hade den i sin besittning och mannen har heller inte kunnat visa att bilen de facto tillhör honom.

Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom och mannen får inte tillbaka bilen.

 

Foto: Bertil Ericson/TT

 

 

 


  • Alt-texten
    Sara Hovi
  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt