Skip to content

Fritt fram för telefonförsäljning till mobiler - KO förlorar i Marknadsdomstolen

Det är fritt fram att jaga nya kunder genom att ringa deras mobiltelefoner. Det slår Marknads-domstolen fast och pekar på att även mobiler numera kan "spärras" för säljsamtal i det så kallade NIX-registret. Konsumentombudsmannen förlorar därmed rättegången mot ett energibolag.

 

Enligt Konsumentombudsmannen vill 96 procent av konsumenterna inte bli uppringda av företag där man inte redan är kund och KO tycker därför att det är olyckligt att inte heller mobiler längre är "fredade".

 - Den nya domen ökar betydelsen av att man nixar sin mobiltelefon om man inte vill bli kontaktad av säljare, säger Gunnar Larsson, Konsumentverkets generaldirektör.

Konsumentombudsmannen, KO, stämde ett energibolag som marknadsfört sina produkter till konsumenter genom att ringa säljsamtal till deras mobiltelefoner.

"Borde aktivt säga ja"
KO ville att Marknadsdomstolen skulle förbjuda bolaget att kontakta konsumenter via mobilen om det inte finns ett etablerat kundförhållande mellan bolaget och konsumenten eller om konsumenten aktivt sagt ja till att bli kontaktad.

Enligt KO stred marknadsföringen mot god marknadsföringssed och branschregler från 2008.

Marknadsdomstolen konstaterar att det sedan februari 2014 är möjligt att registrera också mobiltelefonnummer i spärrtjänsten NIX-registret. Branschpraxis har därför ändrats så att det är numera är tillåtet att ringa till konsumenternas mobiler om dessa inte har registrerats.

Samma som vid fast telefoni
Marknadsdomstolen pekar också på att många konsumenter idag inte har någon fast telefon utan bara mobiltelefon.

Marknadsdomstolen skriver i sina domskäl:

"Visserligen kan, som KO anfört, marknadsföring genom påringning till mobiltelefon innebära att näringsidkare ringer till konsumenter när dessa befinner sig i en situation där det kan vara svårt att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Att marknadsföring per telefon kan förekomma i en situation där den upplevs som oläglig är dock inte något som endast gäller vid påringning till mobiltelefon, utan även vid påringning till fast telefon."

Marknadsdomstolen fortsätter:

"Med hänsyn till den utveckling som ägt rum kan det enligt Marknadsdomstolens mening hållas för visst att de konsumenter som använder mobiltelefon, i samma utsträckning som vid fast telefoni, också kan ta ställning till om de vill ta del av en marknadsföring efter påringning till mobiltelefon och, i så fall, om de kan fatta ett välgrundat affärsbeslut i den situation de befinner sig." 

Domstolen slår därför fast att marknadsföringen är förenlig med god marknadsföringssed och lämnar därför KO:s talan utan bifall.Foto: Erika Oldberg/TT

 

 

 


  • Alt-texten
    Veronica Hult
  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt