Skip to content

Vräks efter 30 år som olovlig hyresgäst - hovrätten tror inte på muntligt avtal

Enligt ett hyresavtal från 1979 hyrde en man en lägenhet på Södermalm i Stockholm. Sedan början av 1980-talet är det dock mannens son som bor i lägenheten - någonting som enligt hovrätten innebär att mannen kan vräkas.

 

Fastigheten överläts under 1990-talet till en ny ägare. Den nya hyresvärden sade upp hyresavtalet till den 1 april 2014 och överlämnade frågan om avtalets eventuella förlängning till Hyresnämnden i Stockholm.

Där krävde värden att avtalet skulle förklaras ha upphört samma datum och att mannen skulle tvingas att flytta. Hyresvärdens argument var att mannen utan tillstånd under väldigt lång tid hade upplåtit lägenheten i andra hand till sin son.

Hävdade muntlig överenskommelse
Mannen, å sin sida, sa att han inte var hyresgäst längre. Han menade att han hade en muntlig överenskommelse med den förra hyresvärden om att det var sonen som sedan 1980 var den som var hyresgäst.

Hyresnämnden drog slutsatsen att mannen skulle anses vara hyresgäst och inte sonen.

Nämnden konstaterade och att han hade upplåtit lägenheten i andra hand och därigenom åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst. Därför ansåg nämnden inte att det var oskäligt mot mannen att hyresavtalet upphörde och nämnden gav därmed hyresvärden rätt.

Svea hovrätt går på hyresvärdens linje
Inte heller Svea hovrätt ger mannen rätt. Domstolen instämmer i nämndens bedömning att mannen inte har visat att den nya hyresvärden inte känt till eller bord ha känt till någon muntlig överenskommelse om att sonen skulle ha tagit över kontraktet. Hyresvärden kan därför inte anses bunden av en sådan överenskommelse.

Hovrätten skriver att inget annat framgår än att hyresvärden utgått från att den person som bodde i lägenheten var mannen och att varken han eller sonen har gjort hyresvärden uppmärksam på att det var sonen som de ansåg vara hyresgäst.

Hovrätten instämmer också i nämndens bedömning att hyresvärden inte kan anses bunden av en upplåtelse av hyresrätten till sonen på grund av passivitet.

Mannen har under lång tid, utan hyresvärdens tillstånd, hyrt ut lägenheten i andra hand till sonen.

 

Foto: Tomas Oneborg/TT

  • Alt-texten
    Eva Clasö
  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt