Skip to content

Myndigheter får tillgång till EU-databas med foto och fingeravtryck - lagen klubbad i riksdagen

Brottsbekämpande myndigheter ska få tillgång till uppgifter i en EU-gemensam databas som bland annat lagrar personuppgifter - om syftet är att förhindra och utreda terroristbrott eller andra grova brott. Det har riksdagen beslutat.

 

Den EU-gemensamma databasen VIS har tagits fram för att bland annat förenkla visumhantering och underlätta gränskontroller. I databasen finns personuppgifter, foto och fingeravtryck på den som ansöker om visum.

Riksdagen har nu röstat ja till regeringens förslag att brottsbekämpande myndigheter ska  få tillgång till uppgifter i databasen om syftet är att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott eller andra grova brott. 

Möjlighet att göra en sökning i databasen ska gälla under begränsade förutsättningar. 

Bland annat måste en sökning i databasen vara kopplad till en särskild utredning och det måste också finnas "rimliga skäl" för att anta att en sökning "väsentligen kommer att bidra till att brottet eller brottsligheten i fråga förebyggs, upptäcks eller utreds".

Enligt regeringens förslag ska Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen vara behöriga att begära sökningar i VIS. Polismyndigheten kommer att agera som "central åtkomstpunkt" och hantera dessa myndigheters förfrågan om sökning i databasen.

Lagändringen innebär att Sveriges regler anpassas till gällande EU-rätt och börjar gälla från och med den 1 juli i år.

 

Foto: Peter Hoelstad / TT


  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt